Εγγραφή στα e-class των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω (9+ εξάμηνο) φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική Ιουλίου 2024

Εγγραφή στα e-class των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω (9+ εξάμηνο) φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική Ιουλίου 2024

Εγγραφή στα e-class των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω (9+ εξάμηνο) φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική Ιουλίου 2024