Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0404 Χειρουργική ΜΕΥ Θεωρία 2 2  
ΝΟΣ0405 Παθολογία ΜΕΥ Θεωρία 2 2  
Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0406.1 Φροντίδα δέρματος, χρονίων ελκών και στομιών ΜΕ Θεωρία 2 2 Βασιλόπουλος Γεώργιος, Καλεμικεράκης Ιωάννης
ΝΟΣ0406.2 Νοσηλευτική Αναπνευστικών Νοσημάτων ΜΕ Θεωρία 2 2 Παπαγεωργίου Δημήτριος
Ειδικότητας Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0401 Παθολογική Νοσηλευτική Ι ΜΕ Θεωρία 4 - Εργαστ. 6 11 Πολυκανδριώτη Μαρία
ΝΟΣ0402 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 6 10 Βασιλόπουλος Γεώργιος
ΝΟΣ0403 Διαγνωστική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 - Εργαστ. 1 3 Γκοβίνα Ουρανία