Επικοινωνία

Πρόεδρος του Τμήματος:

Κελέση – Σταυροπούλου Μάρθα, Καθηγήτρια

Τηλ.: +30 210 5385612

Fax: +30 210 5385699

Email: mkel@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:

Λεωνίδα Πόπη,

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ: +30 210 5385616

Fax: +30 210 5385699

Email:

nurs@uniwa.gr   (μόνο για διοικητικά θέματα)

gramnurse@uniwa.gr (μόνο για επικοινωνία των φοιτητών με τη Γραμματεία)