Έκδοση πιστοποιητικών μέσω φοιτητολογίου

Για την έκδοση των παρακάτω Πιστοποιητικών:

 

  • Βεβαίωση Φοίτησης
  • Πιστοποιητικό Φοιτητικής Κατάστασης (για Στρατολογία)
  • Αναλυτική Βαθμολογία

 

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής [Φοιτητολόγιο] στην επιλογή [Αιτήματα] χρησιμοποιώντας οι φοιτητές το ιδρυματικό τους email (xxxxx@uniwa.gr).

 

Η χορήγηση των Πιστοποιητικών διεκπεραιώνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής [Φοιτητολόγιο]