Πρόγραμμα Erasmus

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ERASMUS

 

Tο Πρόγραμμα  Erasmus  καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης όσων διανύουν την επίσημη τριτοβάθμια εκπαίδευση ασχέτως της διάρκειας του κύκλου σπουδών ή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων περιλαμβανομένων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

 

Το τμήμα Νοσηλευτικής έχει πολύχρονη εμπειρία στο πρόγραμμα Erasmus+. Τα πρώην  τμήματα Νοσηλευτικής Α’ και Β’ (ως  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας) ήταν από τα πρώτα που συμμετείχαν στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus-Socrates και στη συνέχεια στα προγράμματα Leonardo Da Vinci και Εντατικά Προγράμματα  (IPPE, IPCEC).

 

Το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και  μελών ΔΕΠ μέσα στα πλαίσια του Erasmus+, με μεγάλη επιτυχία και ειδικότερα στις δράσεις Erasmus/Studies (πραγματοποίηση περιόδου σπουδών σε Ίδρυμα του εξωτερικού) και Erasmus/Placement (πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε φορείς του εξωτερικού).

 

Ο αριθμός ανταλλαγής φοιτητών (εισερχόμενοι και εξερχόμενοι) έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όπως και ο αριθμός των συνεργασιών του τμήματος με ιδρύματα του εξωτερικού. Επίσης, το τμήμα Νοσηλευτικής συμμετέχει σε προγράμματα του εξωτερικού (International Weeks), και η επιτροπή «Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» οργανώνει πρόγραμμα εργασιών και υποδέχεται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό. Οι επισκέπτες καθηγητές παραδίδουν διαλέξεις στους φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

H επιτροπή «Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» εφαρμόζει καινοτόμες δράσεις προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου κλινική εκπαίδευση και πρόγραμμα σπουδών στους εισερχόμενους φοιτητές, όπως: εβδομάδα προσαρμογής με ξεναγήσεις και διαλέξεις κατά την άφιξη των φοιτητών Erasmus  στο Πανεπιστήμιο (Erasmus Orientation Week), εξαιρετική και μακροχρόνια συνεργασία με επιλεγμένες Δομές Υγείας όπου οι φοιτητές Erasmus εκπαιδεύονται με το σύστημα του μέντορα νοσηλευτή (mentor nurse), χρήση οδηγού κλινικής εκπαίδευσης (Erasmus Student Handbook), και συνεχή υποστήριξη των φοιτητών με μέλη ΔΕΠ της επιτροπής «Ευρωπαϊκών προγραμμάτων» και με φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής που έχουν οριστεί ως «Buddy Students».

 

 

 KINHTIKOTHTA ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2018

 

Ακαδημαϊκό Έτος

Εξερχόμενοι φοιτητές

Εξερχόμενα μέλη ΔΕΠ

Εισερχόμενοι φοιτητές

Εισερχόμενοι επισκέπτες (ΔΕΠ, διοικητικοί)

Σύνολο Ανταλλαγών ανά έτος

2013-2014

14

8

3

25

2014-2015

13

2

3

8

26

2015-2016

8

5

8

8

29

2016-2017

7

3

12

2

24

2017-2018

8

8

12

28

 2013-2018

50

εξερχόμενοι φοιτητές

10

εξερχόμενα μέλη ΔΕΠ

39

εισερχόμενοι φοιτητές

33

εισερχόμενοι επισκέπτες

 

132

 

Αναμφισβήτητα το έργο αυτό, έχει επιτευχθεί με πολύ κόπο και αξιόλογες προσπάθειες τόσο από μέλη ΔΕΠ που έχουν διατελέσει προϊστάμενοι στα Τμήματα Νοσηλευτικής στο παρελθόν, όσο και από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, και ειδικότερα από τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους και τα μέλη των εκάστοτε επιτροπών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Με αυτή την προοπτική και μέσα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το τμήμα Νοσηλευτικής συνεχίζει την άριστη συνεργασία του με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού.

 

Μάρτιος 2019

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος τμήματος, elevagel@uniwa.gr 

Βλάχου Ευγενία, Καθηγήτρια, evlachou@uniwa.gr

Πλακάς Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, skplakas@uniwa.gr

Παρισσόπουλος Στέλιος, Λέκτορας Πανεπιστημίου, spariss@uniwa.gr

Κορέλη Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, akoreli@uniwa.gr

 

Εικόνα:  Η επιτροπή Erasmus με φοιτητές ΠΑΔΑ και επισκέπτες καθηγητές – Ιούνιος 2018