Α’ Τομέας Μαθημάτων: “Βασική Νοσηλευτική”

Διευθύντρια Τομέα:

Κελέση Μάρθα, Καθηγήτρια

 

Μέλη Τομέα:

  1. Κελέση Μάρθα, Καθηγήτρια
  2. Καμπά Ευρυδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  3. Κορέλη Αλεξάνδρα, Λέκτορας Εφαρμογών
  4. Μπίμπου Πολυξένη, Λέκτορας Εφαρμογών
  5. Σταυροπούλου Αρετή, Λέκτορας
  6. Στεφανίδου Σπυριδούλα, Λέκτορας Εφαρμογών
  7. Στεφάνου Ευαγγελία, Λέκτορας Εφαρμογών
  8. Ρυζιώτου Αικατερίνη, ΕΤΕΠ