ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0604 Νοσηλευτική Λοιμώξεων ΜΕΥ Θεωρία 3 2 Δοκουτσίδου Ελένη, Μάργαρη Νικολέττα
ΝΟΣ0605 Παιδιατρική ΜΕΥ Θεωρία 3 2  
Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0607.1 Νευρολογική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 3 2 Τσίου Χρυσούλα
ΝΟΣ0607.2 Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΜΕ Θεωρία 3 2 Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Κουτελέκος Ιωάννης
ΝΟΣ0607.3 Οικονομικά της Υγείας ΜΕ Θεωρία 3 2 Κελέση – Σταυροπούλου Μάρθα
Ειδικότητας Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0601 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 6 9 Νταφογιάννη Χρυσούλα, Μισουρίδου Ευδοκία, Ζαρταλούδη Αφροδίτη
ΝΟΣ0602 Επείγουσα Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 - Εργαστ. 3 5 Τσίου Χρυσούλα
ΝΟΣ0606 Κλινική Νοσηλευτική Ι (Πρακτική Άσκηση) ΜΕ Εργαστήριο 9 8 Τουλιά Γεωργία
Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0603 Νοσηλευτική Διοίκηση ΜΓΥ Θεωρία 3 2 Νταφογιάννη Χρυσούλα, Δούσης Ευάγγελος, Κουτελέκος Ιωάννης