Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Στην ως άνω κατηγορία ανήκουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του  Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/τ.Β/ 21-10-2020), όπως ισχύει,  οι φοιτητές διατηρούν  δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτηση προς τη Γραμματεία του οικείου ΤμήματοςΣτις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Οι φοιτητές διατηρούν δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών τους και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα

Η  τελετή καθομολόγησης (ορκωμοσία) θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Τελετών «Περικλής Λύτρας» στην Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω  επί της οδού  Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω, την 12ην Ιουλίου  2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ.

Οι ορκιζόμενοι υποχρεούνται να προσέλθουν 1 ώρα  πριν την έναρξη της τελετής για να παραλάβουν το πιστοποιητικό καθομολόγησης, να περιενδυθούν  με την τήβεννο και να τοποθετηθούν στα καθίσματα τους.

Οι συνοδοί υποχρεούνται να προσέλθουν 15 λεπτά πριν την έναρξη της τελετής. ...

Περισσότερα