Ανακοινώσεις

Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) και συγκεκριμένα η ομάδα “Will you…Marrow me?”, που αποτελεί εθελοντική ομάδα φοιτητών ιατρικής με στόχο την ενημέρωση για την Δωρεά Μυελού των Οστών και την καταγραφή εθελοντών δοτών στο εθνικό και παγκόσμιο μητρώο, θα ενημερώσει την Τετάρτη, 26/4/2023 και ώρα 15:00 τους φοιτητές του τμήματος νοσηλευτικής, στην αίθουσα Κ9.303. Η διάρκεια της ενημέρωσης θα είναι περίπου 10 λεπτά. ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 19 Μαΐου 2023*.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών του Τμήματος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  πρέπει να ξεκινήσουν ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 5 Μαΐου 2023*.

 Δηλαδή από 3/4/2023 μπορείτε να δηλώσετε συγγράμματα. Αν επιχειρήσετε νωρίτερα δεν θα γίνουν  αποδεκτές από την πλατφόρμα του Ευδόξου. ...

Περισσότερα

Οι  δηλώσεις  μαθημάτων του Τμήματος Νοσηλευτικής  του Πα.Δ.Α θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από 8/3 (00.01) έως 26/3/2023 (23.59)

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές από Β έως και Η΄ Εξάμηνο  μπορούν να δηλώσουν έως και 38 διδακτικές ώρες ενώ οι φοιτητές του Πτυχίου ( από 9ο εξάμηνο και πάνω)  μέχρι 52 ώρες.

Οι φοιτητές που γράφονται στο eclass  για την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να έχουν δηλώσει και το αντίστοιχο μάθημα στο φοιτητολόγιο. ...

Περισσότερα

        Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (3/14-02-2023), με την οποία ορίστηκε η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή για κρίση της Διδακτορικής Διατριβής της ΥΔ ΤΣΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ με θέμα «Σεξουαλική λειτουργία επιβιωσάντων από αιματολογική κακοήθεια και αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων» και Επιβλέπουσα Καθηγήτρια την κ. Γκοβίνα Ουρανία σας προσκαλούμε για τη δημόσια υποστήριξη που θα γίνει στις 03-03-2023 και ώρα 14.00 στο κτήριο/αίθουσα Κ13 102. ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) συμμετέχει από κοινού με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τον Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας του ΕΣΝΕ και περισσότερους από 60 ακόμη διεθνείς και εθνικούς φορείς από όλη την Ευρώπη, στην εκστρατεία “Cancer Prevention Across Europe” (PrEvCan) της European Oncology Nursing Society (EONS)  (Περισσότερα εδώ).

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής ότι με απόφαση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αναβάλλονται οι εξετάσεις της Δευτέρας 6/2/2023 λόγω καιρού. Η ημέρα και ώρα εξέτασης των εξ΄ αναβολής μαθημάτων αναφέρονται στο επικαιροποιημένο από τις 5/2/2023 πρόγραμμα της εξεταστικής που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η Επιτροπή Εξετάσεων