Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριάντα (30) εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ετήσια θητεία από 1-9-2022 έως 31- 8-2023....

Προκήρυξη θέσεων για Σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023...

2o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πρόγραμμα). 2o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πρόσκληση)....

Προκήρυξη για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής...

Κατάταξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Νοσηλευτικής  της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023...