Οργάνωση & Διοίκηση

Τα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι:

 

1. Ο Προέδρος του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αιρετός και εκλέγεται  κάθε  2  χρόνια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017 (Τ.Α΄,114).

 

2. Η Συνέλευση του Τομέα

Το Τμήμα έχει 4 Τομείς Μαθημάτων. Οι Συνελεύσεις των Τομέων απαρτίζονται από το τακτικό Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)  του τμήματος που διδάσκουν αντίστοιχα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα, μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα και τον εκάστοτε εκπρόσωπο των φοιτητών (Ν.4485/2017).

 

Α΄ Τομέας: Βασική Νοσηλευτική

Β΄ Τομέας: Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

Γ΄ Τομέας: Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική

Δ’ Τομέας: Παιδιατρική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 

 

Οι Διευθυντές των Τομέων είναι αιρετοί και εκλέγονται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του  Ν.4485/2017 (Τ.Α΄,114).

 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος

Απαρτίζεται από το τακτικό Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, και τους εκπροσώπους των Φοιτητών (Ν.4485/2017).

 

4. Η Γραμματεία του Τμήματος

Η Γραμματεία του τμήματος στελεχώνεται από τους παρακάτω Διοικητικούς Υπαλλήλους:

 

Λεωνίδα Πηνιώ Προϊσταμένη Γραμματείας
Κοτομάτας Χρήστος Διοικητικός Υπάλληλος
Καρδάση Ευλαμπία Διοικητικός Υπάλληλος
Λουρμπά Άννα Διοικητικός Υπάλληλος
Δάρα Χρυσούλα Διοικητικός Υπάλληλος

 

Η Γραμματεία δέχεται  τους  σπουδαστές  Δευτέρα -Τετάρτη – Παρασκευή 11:00 – 13:00 και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη γραμματεία του Τμήματος είναι: 210-5385613 και 210-5385616.