Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0706.1 Γαστρεντερολογική Ενδοσκοπική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 3 2 Δοκουτσίδου Ελένη
ΝΟΣ0706.2 Νοσηλευτική Αποκατάσταση ΜΕ Θεωρία 3 2 Καλεμικεράκης Ιωάννης, Καμπά Ευρυδίκη
Ειδικότητας Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0701 Παιδιατρική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 9 13 Ευαγγέλου Ελένη, Νταφογιάννη Χρυσούλα, Δούσης Ευάγγελος, Κουτελέκος Ιωάννης
ΝΟΣ0702 Νοσηλευτική Μητρότητας – Γυναικολογική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 - Εργαστ. 2 4 Βλάχου Ευγενία
ΝΟΣ0703 Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 - Εργαστ. 1 3 Γκοβίνα Ουρανία
ΝΟΣ0705 Εντατική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 - Εργαστ. 2 4 Παπαγεωργίου Δημήτριος
Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0704 Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης ΜΓΥ Θεωρία 2 - Εργαστ. 2 4 Κελέση – Σταυροπούλου Μάρθα