Ευαγγέλου Ελένη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

elevagel@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385357

Ευαγγέλου Ελένη

 

Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δ’ Τομέας, «Παιδιατρική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»

Η κ. Ευαγγέλου έχει Πτυχίο Νοσηλευτικής της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Nοσ. Παίδων «Αγία Σοφία», (ισότιμο με ΤΕΙ), Πτυχίο Νοσηλευτικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1988)  και Διδακτορικό δίπλωμα στην Παιδιατρική Νοσηλευτική (2000) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εργάστηκε από το 1985 έως το 1990 ως νοσηλεύτρια σε χειρουργική κλινική και ΜΕΘ πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Αθήνας. Στη συνέχεια εργάστηκε στο ΤΕΙ Αθήνας από το 1990-  94 αρχικά ως Ωρομίσθιος στη βαθμίδα  καθηγητού εφαρμογών του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας και στη συνέχεια από 1994 – 2003 ως Μόνιμη στη βαθμίδα  Καθηγητού Εφαρμογών. Από το  2003-2008 εργάστηκε στη  βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, από το 2009-2015 στη  βαθμίδα μόνιμου Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας και από το 2015 έως σήμερα στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Νοσηλευτική-Μονάδες Εντατικής Θεραπείας». Έχει  διατελέσει Αντιπρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής για το διάστημα 2016-Αυγ. 2019.

Έχει διδάξει τα μαθήματα: Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Νοσοκομειακές Λοιμώξεις, εργαστήρια και θεωρία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτική Διοίκηση, Δεοντολογία-Νομοθεσία, Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική, Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής ( Εργαστήριο).

Σήμερα διδάσκει: Παιδιατρική Νοσηλευτική (Θεωρία και Εργαστήριο), Μεθοδολογία Έρευνας, Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο υπευθυνότητα και εισηγήσεις στα μαθήματα «Εξειδικευμένη παιδιατρική Νοσηλευτική» και «Χρόνια Παιδιατρικά προβλήματα –Παιδί και οικογένεια» στο ΠΜΣ «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα» (μέλος Συντονιστικής) από το 2006 έως 2018

Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται σε  θέματα  Παιδιατρικής νοσηλευτικής φροντίδας,  ψυχικής υγείας, νοσηλευτικής εκπαίδευσης κ. α. Έχει πάνω από 40 επιστημονικές  δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, καθώς επίσης ανακοινώσεις και συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Είναι Ακαδημαϊκός υπεύθυνος  της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus για το Τμήμα Νοσηλευτικής και Διευθύντρια του Δ’ Τομέα Μαθημάτων (Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας)

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.