Ευαγγέλου Ελένη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

elevagel@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 2105387488

Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΕΚ: 2950/τ.Β’/20-07-2018 (μετατροπή θέσης σε οργανική)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 19639

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τομέας: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διοικητικές Θέσεις: Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τομέα, Συντονίστρια Erasmus+ ΣΕΥΠ και Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Erasmus+Τμήματος Νοσηλευτικής

Εργαστήριο: (Κ13, 2ος όροφος 205)

Τηλέφωνο Γραφείου: 2105387488

Email: elevagel@uniwa.gr

Google scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=gAVo2ZEAAAAJ&hl=el

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-7711-2751

  

Εκπαίδευση-Σπουδές

Πτυχίο Νοσηλευτικής, ΑΣΑΝ Nοσ. Παίδων «Αγία Σοφία»

Πτυχίο Νοσηλευτικής, τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α

Ετήσιο μεταπτυχιακό σεμινάριο «Μεθοδολογία Έρευνας» τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α

Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών «ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ»

Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Παθολογικός, τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α με θέμα: ‘’Ο ρόλος και η συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα του παιδιού στο νοσοκομείο’’.(2000)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θέματα παιδιατρικής νοσηλευτικής φροντίδας, ψυχικής υγείας, νοσηλευτικής εκπαίδευσης κ.α.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: Από το 1990 – 2003 στη βαθμίδα Καθηγητού Εφαρμογών. Από το 2003-2008 στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, από το 2009-2018 στη βαθμίδα μόνιμου Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας και στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Νοσηλευτική-Μονάδες Εντατικής Θεραπείας». Από το 2018 που το ίδρυμα εξελίχθηκε σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε οργανική θέση Καθηγητή. Διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Αντιπρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής για το διάστημα 2016 – Αυγ. 2019 και Πρόεδρος Τομέα Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας για το διάστημα 2016 – Αυγ 2021

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Νοσηλεύτρια σε χειρουργική κλινική και ΜΕΘ πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Αθήνας

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο: Στο παρελθόν: Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Νοσοκομειακές Λοιμώξεις, εργαστήρια και θεωρία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτική Διοίκηση, Δεοντολογία-Νομοθεσία, Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική, Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής (Εργαστήριο).

Σήμερα: Παιδιατρική Νοσηλευτική (Θεωρία και Εργαστήριο), Μεθοδολογία Έρευνας.

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Υπευθυνότητα και εισηγήσεις στα μαθήματα «Εξειδικευμένη παιδιατρική Νοσηλευτική» και «Χρόνια Παιδιατρικά προβλήματα –Παιδί και οικογένεια» στο ΠΜΣ «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα» (μέλος Συντονιστικής) από το 2006 έως 2018.

Επιστημονικά υπεύθυνη και εισηγήσεις στο μάθημα «Εκπαίδευση ασθενών και συμβουλευτική» και στο μάθημα «Προηγμένη Νοσηλευτική Αξιολόγηση», της Ειδίκευσης «Παιδιατρική Νοσηλευτική», του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική».

Λοιπές πληροφορίες: Ανακοινώσεις σε συνέδρια και ερευνητικές εργασίες σε θέματα παιδιατρικής νοσηλευτικής φροντίδας, ψυχικής υγείας, νοσηλευτικής εκπαίδευσης κ.α.

Συμμετοχή σε επιστημονικές ή οργανωτικές επιτροπές για σεμινάρια, διεθνή και ελληνικά συνέδρια Νοσηλευτικής και ιδιαίτερα της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

 

 Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  1. Evagelou E, Vlachou E, Polikandrioti M, Koutelekos I, Dousis E, Kyritsi E. Exploration of nursing students’ dietary habits. Health Science Journal 2014, 8 (4): 452-468.
  2. Katsaras G, Vouloumanou E, Kourlaba G, Kyritsi E, Evagelou E, Bakoula C. Bullying and Suicidality in Children and Adolescents Without Predisposing Factors: A Systematic Review and Meta-analysis. Adolescent Research Review, 2018. https://doi.org/10.1007/s40894-018-0081-8.
  3. Alexopoulou P, Evagelou E, Mpakoula-Tzoumaka C, Kyritsi E. Assessing anxiety and epression in parents of preterm infants. Journal of Neonatal Nursing 2018, 24 (5): 273-276.
  4. Vlachou E, Owens D, Lavdaniti M, Kalemikerakis J, Evagelou E, Margari N, Fasoi G, Evangelidou E, Govina O, Tsartsalis A. Prevalence, Wellbeing, and Symptoms of Dysmenorrhea among University Nursing Students in Greece. Diseases 2019, 7(1): 5.
  5. Benetou S, Tsirigotis S, Dousis E, Alikari V, Evangelou E, Koutelekos I, Zartaloudi A, Gerogianni G. Concerns of hemodialysis patients. Health & Research Journal 2020, 6 (2): 56-65.
  6. Missouridou E, Resoulai Α, Sakavara Ι, Fradelos EC, Kritsiotakis E, Mangoulia P, Kasidi E, Stefanou E, Liapis C, Segredou E, Koutelekos J, Evagelou E. Psychiatric Care in Acute Care Units with Locked Doors: Nursing Care Providers’ Perceptions and Experiences. Adv Exp Med Biol. 2021, 1337: 99-106.
  7. Missouridou E, Zartaloudi A, Dafogianni C, Koutelekos J, Dousis E, Vlachou E, Evagelou E, Papageorgiou E. Researching Nursing Students’ Attitudes toward Mental Health Practice: Cultural Adaptation and Validation of the Greek Version of the Acceptability of Locking the Door Questionnaire in Acute Psychiatric Care. Adv Exp Med Biol. 2021, 1337: 107-115.
  8. Zartaloudi A, Lekas C, Koutelekos I, Evangelou E, Kyritsi E. Dying child and nurses’ mourning. European Psychiatry, 64 (Special Issue S1). Abstracts of the 29th European Congress of Psychiatry, April 2021, pp. S401.
  9. Missouridou E, Zartaloudi A, Dafogianni C, Koutelekos J, Dousis E, Vlachou E, Evagelou E. Locked versus open ward environments and restrictive measures in acute psychiatry in Greece: Nursing students’ attitudes and experiences. Perspectives in Psychiatric Care 2021, 57 (3), 1365-1375.
  10. Efstratiou F, Evangelou E, Dousis E. The Effect of Covid-19 Pandemic on the Mental Health of Children, Adolescents and Young Adults. Hellenic Journal of Nursing 2021, 60 (1): 43-57, 10.

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.