Υγειονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος Νοσηλευτικής

 

Φασόη Γεωργία, Καθηγήτρια  gfasoi@uniwa.gr

 

Τουλιά Τσάβαλου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  gtoylia@uniwa.gr