Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ειδικού Υπόβαθρου - Επιλογής Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0301 Βασική Νοσηλευτική ΙΙ ΜΕΥ Θεωρία 3 - Εργαστ. 4 8 Καμπά Ευρυδίκη
Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0304 Προαγωγή Υγείας & Προληπτική Νοσηλευτική ΜΕΥ Θεωρία 3 4 Φασόη Γεωργία, Δρακοπούλου Μαριάννα
ΝΟΣ0305 Διατροφική Φροντίδα Υγείας ΜΕΥ Θεωρία 3 2 Μάργαρη Νικολέττα
Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0307.1 Σχολική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 3 2 Καλεμικεράκης Ιωάννης, Δρακοπούλου Μαριάννα
ΝΟΣ0307.2 Νοσηλευτική Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας ΜΕ Θεωρία 3 2 Αδαμακίδου Θεοδούλα, Μαντζώρου Μαριάννα
ΝΟΣ0307.3 Νοσηλευτική της Οικογένειας ΜΕ Θεωρία 3 2 Πλακάς Σωτήριος
Ειδικότητας Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0302 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 4 8 Φασόη Γεωργία, Αδαμακίδου Θεοδούλα
Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0303 Επιδημιολογία ΜΓΥ Θεωρία 3 4 Πλακάς Σωτήριος
ΝΟΣ0306 Βιοηθική – Νομοθεσία Νοσηλευτικού Επαγγέλματος ΜΓΥ Θεωρία 3 2 Βλάχου Ευγενία