Δρακοπούλου Μαριάννα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mdrakopoulou@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Κ13 102,

Ονοματεπώνυμο: Δρακοπούλου Μαριάννα

Βαθμίδα: Λέκτορας  ΦΕΚ: τ.Γ’/914/15.04.2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 32088

Γνωστικό Αντικείμενο: Εξειδίκευση: «Κοινοτική Νοσηλευτική»

Τομέας: Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας

Εργαστήριο: Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων ΝΑΧΠ (Κ13 102, τηλ: 210 5385649)

Τηλέφωνο Γραφείου: 210 5385863

Email:mdrakopoulou@uniwa.gr

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Marianna-Drakopoulou

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=el&hl=el&user=2F-dIQsAAAAJ&alert_preview_top_rm=2

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-1248-5258

Web of Science https://publons.com/researcher/AAA-3607-2022/

 

Εκπαίδευση-Σπουδές: Σπούδασε Νοσηλευτική στο ΤΕΙ της Λάρισας (1992-96) και στο ΕΚΠΑ (2001-04), Παρακολούθησε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο ΕΚΠΑ, Τμήμα Νοσηλευτικής με Ειδίκευση «Κοινοτική  Νοσηλευτική» (2004-06) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα «Επιδημιολογική Διερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Συμπεριφοράς του Γυναικείου Πληθυσμού Σχετικά με τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)» (2007-12). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινοτική Νοσηλευτική, Πρόληψη, Προαγωγή Υγείας-Αγωγή Υγείας, Προαγωγή Υγείας της Γυναίκας, , Διοίκηση Υπηρεσιών ΠΦΥ, Σχολική Νοσηλευτική. Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: Εργάστηκε ως Καθηγήτρια Εφαρμογών και Λέκτορας του ΤΕΙ Αθηνών (2017-2018). Το 2018 έγινε Λέκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Έχει εργαστεί ως νοσηλεύτρια (RGN) από το 1998 μέχρι το 2017  στο ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» καθώς και  το 1997-1998 σε Κέντρο Laser Δερματολογίας.

Διδασκαλία μαθημάτων: Διδάσκει Κοινοτική Νοσηλευτική Ι(Ε), ΙΙ(Ε) «Προαγωγή Υγείας Και Προληπτική Νοσηλευτική» (Θ) σε προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης διδάσκει στη «Νοσηλευτική Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας» (Θ). Σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι συνυπεύθυνη και κάνει  συνδιδασκαλία στο μάθημα επιλογής «Σχολική Νοσηλευτική» στο ΠΜΣ «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας»  του Τμήματος Νοσηλευτικής ΠαΔΑ.

Λοιπές πληροφορίες: Έχει 17 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 47 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. To έργο της έχει αναγνωριστεί από την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα (24 ετεροαναφορές). Είναι  μέλος του Επιστημονικού Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής της ΕΝΕ.

 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Elpidoforou, M., Bakalidou, D., Drakopoulou, M., Kavga, A., Chrysovitsanou, C., Stefanis, L., Effects of a structured dance program in Parkinson’s disease. A Greek pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice, (2022) 46, 101528. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101528

Mavratza, T., Apostolara, P., Adamakidou, Th., Fasoi, G., Mantzorou, M., Mantoudi, A., Drakopoulou, M., Misouridou, E. Professional Quality of Life in Greek Health Professionals Working with Refugees and Migrants, MATERΙΑ SOCIOMEDΙCA. (2021 JUN); 33(2) PubMed Central PMCID: PMC8385739.

Μπεγνή Π., Καυγά Α., Φασόη Γ., Δρακοπούλου Μ. (2020) Οι Απόψεις των Γονέων Μαθητών Με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔτ1) για το Ρόλο του Σχολικού Νοσηλευτή. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας  Τόμος 12, Τεύχος 3, 27-34 http://www.inhealthcare.gr/assets/uploads/manuscripts/manufel_407_eEH4tDFpX5.pdf

Γρηγοροπούλου Μ., Φασόη Γ., Δρακοπούλου Μ., Αποστολάρα Π. (2020). Ικανοποίηση και πρόσβαση των μεταναστών και προσφύγων στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας,12 (3): 35-41 http://www.inhealthcare.gr/assets/uploads/manuscripts/manufel_409_nUTNAqwVDo.pdf

Katsantoni K., Zartaloudi A., Papageorgiou D., Drakopoulou M., Misouridou E. Prevalence of Compassion Fatigue, Burn-Out and Compassion Satisfaction Among Maternity and Gynecology Care Providers in Greece Mater Sociomed. (2019 Sep); 31(3): 172–176. doi: 10.5455/msm..31.172-176 [PubMed]

Ποντίκη Γ, Δρακοπούλου Μ, Αποστολάρα Π. (2017). Προγραμματισμένη Καισαρική Τομή ως μέθοδος τοκετού: μια περιγραφική ανασκόπηση. Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης. 10(2): 15-20.

Drakopoulou  Μ., Roka V.,  Apostolara P.,  Bucaj A.,  Skafidakis D. , Kalokerinou A . (2012).Correlates of Health Services Users’ satisfaction provided by the first Urban type health center in Greece. BMMR (15) 1: 2-14 http://www.geetha.mil.gr/media/BMMR/2012/BMMR-VOL-15-No-1-2012.pdf

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.