Αρμόδιοι για Ευρωπαϊκά & Διεθνή Προγράμματα

 Οι καθηγητές και οι φοιτητές που θα ήθελαν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μπορούν να απευθύνονται στους καθηγητές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του τμήματος Νοσηλευτικής και στους υπευθύνους του γραφείου διεθνών ακαδημαϊκών θεμάτων και ανταλλαγής φοιτητών  που είναι:

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Τμήματος, elevagel@uniwa.gr 

Βλάχου Ευγενία, Καθηγήτρια, evlachou@uniwa.gr

Πλακάς Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, skplakas@uniwa.gr

Παρισσόπουλος Στέλιος, Λέκτορας Πανεπιστημίου, spariss@uniwa.gr

Κορέλη Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, akoreli@uniwa.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Τηλέφωνο: 2105385178

Ιδρυματικός Υπεύθυνος ERASMUS+: Σάββας Βασιλειάδης, Καθηγητής

Προϊσταμένη Τμήματος:  Χρύσα Κόντη, erasmus1@uniwa.gr

Υπεύθυνη για εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές: Μαντώ Κανελλοπούλου erasmus1@uniwa.gr

Επίσης, για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις διαδικασίες για εξερχόμενους φοιτητές στη διεύθυνση http://erasmus.uniwa.gr/