Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

Επικαιροποίηση ΟΜ.Ε.Α. με τη με αρ. 16/16-12-2021 Πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής

 

ΦΑΣΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΕΛΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΓΚΟΒΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΕΜΙΚΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ