Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Νοσηλευτικής

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνα, ΤΚ 12210, Αιγάλεω

Τηλέφωνα Γραμματείας: 210-5385613, -15, -16
Fax: 210-5385699

Ε-mail:

nurs@uniwa.gr   (μόνο για διοικητικά θέματα)

gramnurse@uniwa.gr (μόνο για επικοινωνία των φοιτητών με τη Γραμματεία)

Ώρες και ημέρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 11:00 -13:00