Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0504 Μεθοδολογία της Έρευνας στη Νοσηλευτική ΜΕΥ Θεωρία 3 4 Ευαγγέλου Ελένη, Δούσης Ευάγγελος
ΝΟΣ0505 Ψυχιατρική ΜΕΥ Θεωρία 3 2  
Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0506.1 Περιεγχειρητική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 3 2 Τσίου Χρυσούλα
ΝΟΣ0506.2 Νεφρολογική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 3 2 Γερογιάννη Γεωργία, Αλικάρη Βικτωρία
ΝΟΣ0506.3 Καρδιολογική και Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 3 2 Καλογιάννη Αντωνία
Ειδικότητας Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0501 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 6 10 Πολυκανδριώτη Μαρία
ΝΟΣ0502 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 6 10 Καλογιάννη Αντωνία
Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0503 Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική ΜΓΥ Θεωρία 3 2 Δούσης Ευάγγελος, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Κουτελέκος Ιωάννης