Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0504 Μεθοδολογία της Έρευνας στη Νοσηλευτική ΜΕΥ Θεωρία 3 4 Ευαγγέλου Ελένη
ΝΟΣ0505 Ψυχιατρική ΜΕΥ Θεωρία 2 2  
Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0506.1 Περιεγχειρητική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 2 Τσίου Χρυσούλα
ΝΟΣ0506.2 Νεφρολογική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 2 Γερογιάννη Γεωργία
ΝΟΣ0506.3 Καρδιολογική και Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 2 Καλογιάννη Αντωνία, Καπάδοχος Θεόδωρος
Ειδικότητας Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0501 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 6 10 Πολυκανδριώτη Μαρία
ΝΟΣ0502 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 6 10 Καλογιάννη Αντωνία
Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0503 Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική ΜΓΥ Θεωρία 2 2 Δούσης Ευάγγελος, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Κουτελέκος Ιωάννης