Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΝΟΣ0501 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 6 10 Πολυκανδριώτη Μαρία
ΝΟΣ0502 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ ΜΕ Θεωρία 3 - Εργαστ. 6 10 Καλογιάννη Αντωνία
ΝΟΣ0503 Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 2 Δούσης Ευάγγελος, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Κουτελέκος Ιωάννης
ΝΟΣ0504 Μεθοδολογία της Έρευνας στη Νοσηλευτική ΜΕΥ Θεωρία 3 4 Ευαγγέλου Ελένη
ΝΟΣ0505 Ψυχιατρική ΜΕΥ Θεωρία 2 2  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΝΟΣ0506.1 Περιεγχειρητική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 2 Τσίου Χρυσούλα
ΝΟΣ0506.2 Νεφρολογική Νοσηλευτική ΜΕ Θεωρία 2 2 Γερογιάννη Γεωργία
ΝΟΣ0506.3 Καρδιολογική και Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική ΜΕΥ Θεωρία 2 2 Καλογιάννη Αντωνία, Καπάδοχος Θεόδωρος