Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0503

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA109/

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις

Σχεδιασμό μιας υποδειγματικής διδασκαλίας

Παρουσίαση Εργασίας (40%)

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνοι Καθηγητές Μαθήματος

Δούσης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

               Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

              Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

              Δούσης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

               Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

               Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

               Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

 • Έννοια, ορισμός και φύση της διδασκαλίας και της μάθησης, παράγοντες που τις επηρεάζουν, τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Σχέση διδασκαλίας – μάθησης και Νοσηλευτικής.
 • Ατομικές διαφορές και μάθηση
 • Τύποι ή στυλ μάθησης
 • Συμπεριφορικές θεωρίες μάθησης
 • Γνωστικές θεωρίες μάθησης
 • Ανθρωποκεντρικές θεωρίες μάθησης
 • Προετοιμασία για διδασκαλία και μάθηση. Το σχέδιο του μαθήματος
 • Η μέθοδος της διάλεξης. Ορισμός, χρήση και τεχνική της διάλεξης.
 • Διδασκαλία και μάθηση με μικρές ομάδες. Ορισμός, χρήση και τεχνική της διδασκαλίας και μάθησης με μικρές ομάδες
 • Μορφές της διδασκαλίας και μάθησης με μικρές ομάδες. Μέθοδος διερεύνησης προβλήματος, συνεργατική μάθηση, επιχειρηματομαχία, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, μελέτες περιπτώσεων, βομβίζουσες ομάδες, κ.λπ.
 • Διδασκαλία και μάθηση ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Έννοια, ορισμός, φύση και τεχνική της επίδειξης.
 • Διδασκαλία, μάθηση και διαφοροποιήσεις στα πλαίσια συνεργασίας για την προαγωγή και αγωγής υγείας
 • Εποπτικά μέσα και τεχνολογία πληροφόρησης & επικοινωνίας στη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης
 • Μάθηση από απόσταση
 • Προετοιμασία και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού μιας υποδειγματικής διδασκαλίας