Το Τμήμα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, ιδρύθηκε το έτος 1983 στο ΤΕΙ Αθήνας απορροφώντας τις Ανώτερες Κρατικές Σχολές Αδελφών Νοσοκόμων. Το έτος 2018 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια (8 διδακτικά εξάμηνα).

 

Σκοπός

 

Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες νοσηλευτές, ικανούς να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα και το εύρος των αναγκών της προαγωγής, προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας των πολιτών, στο σύγχρονο σύστημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική επιστήμη αλλά και εξειδικευμένη τέχνη. Αποστολή της είναι να συνδράμει τον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένειας. Η άσκηση της Νοσηλευτικής βασίζεται στην έρευνα και το ενδιαφέρον της εστιάζεται στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας στα άτομα, στις οικογένειες και στην κοινότητα καθώς και στην επίτευξη της βέλτιστης ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητάς τους.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελεί ένα σώμα έμπειρων επαγγελματιών, ειδικών στον τομέα τους και ενεργών ερευνητών, οι οποίοι μοιράζονται την ακλόνητη και ενοποιό αφοσίωση στην υπηρεσία του συνανθρώπου, μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση, την ανακάλυψη νέας γνώσης και τη βελτίωση της φροντίδας.

 

Οδηγός Σπουδών

 

Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία τοποθετεί τον φοιτητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας.

 

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

  • Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στην Επιστήμη της Νοσηλευτικής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
  • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς νοσηλευτές πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
  • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
  • Να τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκρότησης μιας ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας.

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, έχει αναπτύξει τα εξής αυτόνομα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ):

 

 

και μέσω σύμπραξης και συνδιοργάνωσης με άλλα Πανεπιστήμια έχει δημιουργήσει το ΜΠΣ:

 

 

Ερευνητικά Εργαστήρια

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει αναπτύξει τα εξής Ερευνητικά Εργαστήρια:

 

    • “Ερευνητικό Εργαστήριο Κατ’ Οίκον Νοσηλείας” – ΕΕΚΟΝ

 

 

Ερευνητικές Συνεργασίες

 

Το Τμήμα έχει ερευνητικές συνεργασίες με άλλα Τμήματα ή με άλλους χώρους υγείας αλλά και με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Σημαντικές δραστηριότητες αποτελούν οι ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus, Socrates, Leonardo da Vinci).

 

Επιστημονικές Εκδόσεις

 

Το Τμήμα εκδίδει ένα επιστημονικό νοσηλευτικό περιοδικό, διεθνώς αναγνωρισμένο, το «Βήμα του Ασκληπιού».