Εγκαταστάσεις – Υποδομή

Στο κύριο συγκρότημα των εκπαιδευτικών χώρων του ΠΑΔΑ, στην Πανεπιστημιούπολη 1, ανήκει και η Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ). Σε αυτό το κεντρικό κτίριο στεγάζεται το γραφείο του Κοσμήτορα της Σχολής (ΣΕΥΠ), το γραφείο του Προέδρου του Τμήματος της Νοσηλευτικής, η Γραμματεία του Τμήματος και γραφεία άλλων τμημάτων της Σχολής.

 

Στο κτίριο Κ13, στην Πανεπιστημιούπολη 1, στεγάζονται τα Εργαστήρια του Τμήματος τα οποία είναι εξοπλισμένα με το απαραίτητο αναλώσιμο και μόνιμο υλικό για την εκπαίδευση των φοιτητών.

Τα θεωρητικά μαθήματα διεξάγονται σε διαφορετικές αίθουσες του κεντρικού κτιρίου στην Πανεπιστημιούπολη 1. Κάθε εξάμηνο αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος πρόγραμμα μαθημάτων με τις ημέρες, ώρες και αίθουσες παράδοσης.

 

Οι ανάγκες των φοιτητών σε επιπλέον βιβλιογραφία από τα βιβλία που χορηγεί το ΠΑΔΑ, καθώς και οι ανάγκες διαδικτύου-Internet, καλύπτονται από την κεντρική βιβλιοθήκη του ΠΑΔΑ η οποία είναι υπερσύγχρονη και άρτια εξοπλισμένη με ποικιλία βιβλίων, περιοδικών, αίθουσες αναγνωστηρίου και αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 

Η κλινική άσκηση των φοιτητών γίνεται σε ιδρύματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή σε χώρους Κέντρων Υγείας, Νοσοκομείων, και άλλους χώρους περίθαλψης.