Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ειδικού Υπόβαθρου - Επιλογής Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0207.1 Δεξιότητες Επικοινωνίας – Διαπροσωπικές Σχέσεις στη Νοσηλευτική ΜΕΥ Θεωρία 3 2 Καμπά Ευρυδίκη
ΝΟΣ0207.2 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική ΜΕΥ Θεωρία 3 2 Φασόη Γεωργία, Αποστολάρα Παρασκευή
ΝΟΣ0207.3 Παθοφυσιολογία ΜΕΥ Θεωρία 3 2 Βασιλόπουλος Γεώργιος, Καπάδοχος Θεόδωρος
Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0201 Βασική Νοσηλευτική Ι ΜΕΥ Θεωρία 4 - Εργαστ. 5 10 Κελέση – Σταυροπούλου Μάρθα
ΝΟΣ0205 Αγγλική Ορολογία ΜΕΥ Θεωρία 3 3  
Γενικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό
ΝΟΣ0202 Φυσιολογία ΜΓΥ Θεωρία 3 - Εργαστ. 2 6  
ΝΟΣ0203 Φαρμακολογία ΜΓΥ Θεωρία 3 - Εργαστ. 1 4  
ΝΟΣ0204 Βιοστατιστική ΜΓΥ Θεωρία 3 3  
ΝΟΣ0206 Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας ΜΓΥ Θεωρία 3 2 Παρισσόπουλος Στυλιανός