Αγγλική Ορολογία

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0205

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://nurs.uniwa.gr/course/aggliki-orologia/

Καθηγητές Μαθήματος

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Η γραπτή τελική εξέταση (100%) περιλαμβάνει:

– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

– Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

– Ερωτήσεις κρίσεως

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά διατύπωσης και σύνθεσης και συνθέσεως της Αγγλικής Επιστημονικής γλώσσας και ειδικότητάς τους.
 • Να κατανοούν την αγγλόφωνη βιβλιογραφία Νοσηλευτικής.
 • Να παρακολουθούν και να πραγματοποιούν προφορική παρουσίαση θεμάτων της ειδικότητάς τους συμμετέχοντας σε επακόλουθη συζήτηση ή / και συνθέτοντας συνοπτικό ή / και εκτενές γραπτό κείμενο με γλωσσική ευχέρεια χρησιμοποιώντας την απαιτούμενη επιστημονική ορολογία του γνωστικού τους αντικειμένου.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς ν’ αναπτύξουν την  δεξιότητα του επιστημονικού Αγγλικού λόγου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επικοινωνιακές και ακαδημαϊκές ανάγκες τους σε περιβάλλον εργασίας Νοσηλευτικής.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Μέλος ΔΕΠ, άλλου Τμήματος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή  Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Διδάσκοντες

Μέλος ΔΕΠ, άλλου Τμήματος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή  Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Περίγραμμα

 

SYLLABUS

 • Practical First Aid
 • Dressing and bandages, Joint and Muscle injuries, Blood circulation, Unconsciousness
 • The body as a whole
 • Effects of illness and handicap on children
 • Nursing care of children of various ages
 • Care of the elderly person
 • Care of patients with problems relating to the gastrointestinal tract and other abdominal organs
 • Orthopedic patients
 • Oncological nursing management
 • Blood transfusions, blood disorders
 • Immunization and care of patients with infection (AIDS)
 • Αlternative Medicine