Σύμβουλοι ΑΜΕΑ

Σύμβουλοι για φοιτητές ΑΜΕΑ από το Τμήμα Νοσηλευτικής:

· Νταφογιάννη Χρυσούλα, Καθηγήτρια, e-mail : cdafog@uniwa.gr

· Κουτελέκος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, e-mail : ikoutel@uniwa.gr