Υποτροφίες – Βραβεία

  1. Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο για Προγράμματα Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών Σπουδών
  2.  Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
  3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές από τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια – Η Φλόγα (2023)
  4. Χρηματικά Βραβεία Εστίας Ναυτικών
  5. Βραβεία – Υποτροφίες
  6. Προκήρυξη  (3) τριών  υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου  Τσουρίδη»
  7. Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022
  8. Υποτροφίες Αυστριακής Κυβέρνησης
  9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Υποτροφίες DAAD 2020/21