Συνέδρια – Ημερίδες

Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνει το διαδραστικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «2ος Κύκλος Εξειδικευμένης Εφαρμογής στην Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική», το οποίο θα πραγματοποιηθεί τα διήμερα 11-12 Νοεμβρίου 2022 και 25-26 Νοεμβρίου 2022.

Α΄ Ανακοίνωση – Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Αίτηση Εγγραφής