Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήσεων

Τα έγγραφα μπορούν να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά.

 

Παρακαλούμε κατεβάστε αυτό που σας ενδιαφέρει.

 

Μετονομάστε το αρχείο ώστε μετά το είδος της αίτησης να ακολουθεί «_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ», όπως για παράδειγμα: Το αρχείο: ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ.pdf σε ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) _22-1-2022.pdf

 

Κατόπιν ανοίξτε το έγγραφο και συμπληρώστε τα πεδία του. Για την υπογραφή σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε σαρωμένη εικόνα αυτής.

 

Κατόπιν σώστε το αρχείο, όπου αυτόματα θα έχει προστεθεί το -signed.pdf και στείλτε το με email στη γραμματεία του Τμήματος.