Αρχείο Εκδηλώσεων – Δραστηριοτήτων

 1. Συμπεράσματα Ημερίδας Εκπαίδευσης
 2. “Ημέρα Εκπαίδευσης” στο τμήμα Νοσηλευτικής Α’ 11 Φεβρουαρίου 2010
 3. 2η Διημερίδα Κοινοτικής Νοσηλευτικής – Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με θέμα «Η συμβολή της Κοινοτικής Νοσηλευτικής στην Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας: Τάσεις και Προοπτικές»
 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ” ΤΟΥ ΕΣΝΕ
 5. Video Ημερίδας: “Δομές Ψυχικής Υγείας – Απόψεις και Προσδοκίες” – 15 Μαΐου 2014
 6. Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα: “ Η Διαδρομή του Καρκίνου Μέσα από Φράσεις και Εικόνες”
 7. Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων – ΠΕΓΑ (2015)
 8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ “Η Σημαντικότητα της Εμβολιαστικής Κάλυψης του Πληθυσμού. Η Περίπτωση της Ιλαράς”
 9. Σεμινάρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Βασικής Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (10ος-12ος/2016)
 10. Σεμινάριο διά βίου εκπαίδευσης με θέμα «Κλινικές εφαρμογές στην φροντίδα και αποκατάσταση των δερματικών βλαβών και ελκών σε χρόνια πάσχοντες» (22/12/2016)
 11. Ημερίδα της Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης “Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική”
 12. Ημερίδα: Δομές Ψυχικής Υγείας: Απόψεις και Προσδοκίες (15/04/2014)
 13. Επίσκεψη μελών Ε.Π Τμήματος και Μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ιρλανδία
 14. 19 Μαρτίου 2009 Ημερίδα Τμήματος Νοσηλευτικής Α’ με θέμα “Ποιότητα Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης-Ποιότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας”
 15. Θερινό Σχολείο με θέμα “Νέες Τεχνολογίες στην Επούλωση Χρόνιων Τραυμάτων και Ελκών”
 16. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ”
 17. Σεμινάριο «Ποιοτικές έρευνες- Ερμηνευτική Φαινομενολογία»
 18. “Διαβητικό χωριό». Σημαντική η συμμετοχή του τμήματος Νοσηλευτικής Α’
 19. Συνέδριο Τμημάτων Νοσηλευτικής Α’ και Β’ και Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
 20. Ευχαριστήρια Επιστολή
 21. Το τμήμα Νοσηλευτικής Α’, ΤΕΙ Αθήνας, συμμετείχε σε δίμηνο (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2010) εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Pittsburgh της Αμερικής
 22. Πιστοποιημένο από το ERC σεμινάριο ΚΑΡΠΑ
 23. Εντατικό Σεμινάριο Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας
 24. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις & Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στις Επιστήμες Υγείας (2021)
 25. Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το «1ο Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτικής στον Σακχαρώδη Διαβήτη».