Βασική Νοσηλευτική Ι

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0201

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 4 - Εργαστ. 5

Μονάδες ECTS:

10

Σύνδεσμος στο eClass:

https://nurs.uniwa.gr/course/vasiki-nosileytiki-i/

Καθηγητές Μαθήματος

Κελέση - Σταυροπούλου Μάρθα

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις κρίσεως
 1. Προφορική εξέταση στο Εργαστήριο (50%)

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας και να αποκτήσουν απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την  παροχή φροντίδας σύμφωνα με τις βασικές αρχές νοσηλευτικής. Η εξοικείωση  των φοιτητών με τις βασικές αρχές νοσηλευτικής φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με παθολογικά και χειρουργικά προβλήματα.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να εκτιμούν τις βασικές ανάγκες και τα προβλήματα των ασθενών.
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα, καθώς και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της φροντίδας.
 • Να εφαρμόζουν θεραπευτικές, υποστηρικτικές και προληπτικές νοσηλευτικές παρεμβάσεις στον ενήλικα ασθενή.
 • Να περιγράφουν τις ανάγκες νοσηλείας του ασθενή σε όλα τα επίπεδα Φροντίδας Υγείας.
 • Να εφαρμόζουν προστατευτικούς μηχανισμούς του σώματος κατά την άσκηση της  νοσηλευτικής.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Κελέση  Μάρθα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Κελέση  Μάρθα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Καμπά Ευρυδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Σταυροπούλου Αρετή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κορέλη Αλεξάνδρα, Λέκτορας Πανεπιστημίου, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μπίμπου Πολυξένη, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στεφανίδου Σπυριδούλα, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στεφάνου Ευαγγελία, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

Θεωρητικό μέρος

 • Η δομή του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα
 • Γενικά περί νοσοκομείων. Ομάδα υγείας.
 • Εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο.
 • Νοσηλευτική μονάδα, οργάνωση, θάλαμος, εξοπλισμός.
 • Τεχνικές χειρισμού των ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη. Αρχές μηχανικής του ανθρωπίνου σώματος.
 • Έλεγχος λοιμώξεων. Ασηψία, αρχές της χειρουργικής ασηψίας.
 • Απορρύπανση, απολύμανση, αποστείρωση.
 • Νοσοκομειακές λοιμώξεις και κριτήρια καταγραφής του. Αποστολή γραφείου νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).
 • Υγιεινή φροντίδα και ασφάλεια.
 • Άνεση, ανάπαυση και ύπνος-Κίνηση και άσκηση.
 • Χορήγηση φαρμάκων (γενικά). Χορήγηση φαρμάκων από το στόμα-Κολλύρια, αλοιφές, patches.
 • Παρεντερική Χορήγηση φαρμάκων. Ενδομυϊκή ένεση-Υποδόρια ένεση-Ενδοδερμική ένεση.

 

Εργαστηριακό μέρος

 • Νοσηλευτική μονάδα-οργάνωση-θάλαμος-εξοπλισμός (Επίδειξη εξαρτημάτων κλίνης, ιματισμού, νοσηλευτικού υλικού).
 • Εξατομικευμένη φροντίδα κατακεκλιμένων ασθενών (Επίδειξη τρόπων και μεθόδων φροντίδας της κλίνης με ασθενή και χωρίς ασθενή )
 • Αρχές μηχανικής του ανθρωπίνου σώματος-Κίνηση και άσκηση.
 • Επίδειξη τρόπων και μεθόδων άσηπτης τεχνικής.
 • Υγιεινή χεριών
 • Επιπτώσεις της μη τήρησης υγιεινής των χεριών στις νοσοκομειακές λοιμώξεις.
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία Ε.Ν. 1500 υγεινής αντισηψίας των χεριών.
 • Φροντίδα τραύματος χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική.
 • Αποστείρωση εργαλείων και ιματισμού χειρουργείου.
 • Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.
 • Προετοιμασία και διατήρηση του αποστειρωμένου πεδίου.
 • Εφαρμογή αποστειρωμένων γαντιών.
 • Κάλυψη βασικών αναγκών του ασθενή (πρωινή φροντίδα-φροντίδα στοματικής κοιλότητας-λούσιμο κλινήρη-λουτρό επί κλίνης-τοπική καθαριότητα-ποδόλουτρο).
 • Χορήγηση φαρμάκων γενικά: Φάρμακα peros -Κολλύρια, αλοιφές, patches (Επίδειξη τρόπων και μεθόδων).
 • Παρεντερική Χορήγηση φαρμάκων-Ενδομυϊκή ένεση-Υποδόρια ένεση-Ενδοδερμική ένεση.