Νεφρολογική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0506.2

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA203/

Καθηγητές Μαθήματος

Γερογιάννη Γεωργία

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

   • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
   • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
   • Ερωτήσεις κρίσεως

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αξιολογούν την κλινική εικόνα της Οξείας και Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας.
 • Να μπορούν να αξιολογούν τα εργαστηριακά ευρήματα στην Οξεία και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.
 • Να γνωρίζουν σχετικά με την προετοιμασία του ασθενούς για την ένταξη στην εξωνεφρική κάθαρση.
 • Να γνωρίζουν τις μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης.
 • Να αναγνωρίζουν τις επιπλοκές της εξωνεφρικής καθαρσης.
 • Να κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές αιμοκάθαρσης και τα συστήματα επεξεργασίας νερού.
 • Να σχεδιάζουν το πρόγραμμα αιμοκάθαρσης.
 • Να γνωρίζουν σχετικά με τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο του ασθενούς.
 • Να αξιολογούν τις ανάγκες του ασθενούς μετά τη μεταμόσχευση νεφρού.
 • Να εκπαιδεύουν τον ασθενή και την οικογένεια.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και προαγωγικής σκέψης
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Γερογιάννη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

 

Γερογιάννη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

       Αλικάρη Βικτωρία, Λέκτορας, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

Θεωρητικό μέρος

 • Ανατομία και φυσιολογία νεφρών.
 • Εργαστηριακή και κλινική προσέγγιση νεφρικών παθήσεων.
 • Νοσηλευτική αντιμετώπιση ασθενούς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
 • Νοσηλευτική αντιμετώπιση ασθενούς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
 • Βασικές αρχές αιμοκάθαρσης, τεχνικές, αγγειακή προσπέλαση.
 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση- αντιμετώπιση επιπλοκών.
 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση.
 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση νεφρού.
 • Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
 • Η δίαιτα στη χρόνια νεφρική νόσο.
 • Η διαχείριση της αναιμίας στη χρόνια νεφρική νόσο.
 • Ψυχολογική κατάσταση και ποιότητα ζωής ασθενών που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.
 • Πρόληψη λοιμώξεων στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
 • Κοινοτική νοσηλευτική στη νεφρολογική φροντίδα.