Τσίου Χρυσούλα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Τομέας: Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική

Η Χρυσούλα Τσίου εκπόνησε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Από το 1982 μέχρι το 2003 εργάστηκε σε Δημόσια Νοσοκομεία ως Κλινική Νοσηλεύτρια και ως Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια. Από το 2003 μέχρι το 2018 υπηρέτησε ως μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τομέα Παθολογικής-Χειρουργικής Νοσηλευτικής, του Τμήματος Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Σήμερα υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) σε θέση βαθμίδας Τακτικού Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Νοσηλευτική του Ενήλικα και Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”.

Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα και είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων. Μέρος του δημοσιευμένου έργου της διαθέτει αναγνωρισιμότητα και απήχηση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα καθώς αποδελτιώνεται σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς φήμης με δείκτη απήχησης (Intensive Care Medizine, Journal of Advanced Nursing, Journal of the Acoustical Society of America κ.ά.). Διαθέτει σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων σε συνέδρια, έργο σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων.

Διδάσκει

Επείγουσα Νοσηλευτική, Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Νευρολογική Νοσηλευτική

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Νοσοκομειακό περιβάλλον, Νοσηλευτική διοίκηση, Νοσηλευτική εκπαίδευση, Δημόσια Υγεία, Εθνογραφία της υγείας, Νοσηλευτική του ενήλικα

Κυριότερες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Google Scholar
Scopus

Το πλήρες βιογραφικό βρίσκεται εδώ.