Τσίου Χρυσούλα

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΟΥ

Βαθμίδα:    Καθηγήτρια Α Βαθμίδας  

ΦΕΚ: 1258/τ.Γ/09-12-2015, και 2950/τ.Β/20-07-2018  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 19638

Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  

Τομέας: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διοικητικές Θέσεις: (1) Διευθύντρια ΠΜΣ “Νευρολογικά Νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις”, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, (2) Διευθύντρια του Τομέα Μαθημάτων “Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική”, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Εργαστήριο: Επείγουσα Νοσηλευτική: Κλινικό Εργαστήριο σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Τηλέφωνο Γραφείου: +302105385614

Email: ctsiou@uniwa.gr

Research Gate id: https://www.researchgate.net/profile/Chrysoula-Tsiou-2

Google Scholar Profile:

https://scholar.google.com/citations?user=kKu8HboAAAAJ&hl=el&oi=ao

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-1243-7069

Pubmed  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tsiou

Web of Science: Researcher ID ABD-3381-2020https://publons.com/researcher/4007454/chrysoula-tsiou/

Scopus Author Identifier: 23020314900https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23020314900

 

Εκπαίδευση-Σπουδές: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1999), Πτυχίο Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989), Δίπλωμα Επισκέπτριας, πρώην Ανωτέρα Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (1982).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Χειρουργείο, Νοσηλευτική του Ενήλικα, Νοσοκομειακό περιβάλλον, Δημόσια Υγεία, Νοσηλευτική εκπαίδευση, Ιστορία και εθνογραφία της υγείας.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: 20 έτη

Επαγγελματική προϋπηρεσία: 20 έτη ως κλινική νοσηλεύτρια σε κρατικά νοσοκομεία: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παθολογικές/χειρουργικές κλινικές, Χειρουργείο και μετά Προϊσταμένη Χειρουργείου και Νοσηλευτικής Μονάδας.

Διδασκαλία μαθημάτων:

Προπτυχιακό επίπεδο: Επείγουσα Νοσηλευτική, Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, Νευρολογική Νοσηλευτική,

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Νευρολογική Νοσηλευτική, Ερευνητικό Πρωτόκολλο και μέθοδοι έρευνας, Υγεία και ηχορύπανση, Προαγωγή υγείας σε προδιαβητικές καταστάσεις κ.λ.π.

Λοιπές πληροφορίες: Έχει παρουσιάσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε συνέδρια, έχει υπηρετήσει πολλές φορές σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και σε επιστημονικές επιτροπές νοσηλευτικών επιστημονικών περιοδικών. Ενήργησε ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κυρίως στο περιοδικό «Noise and Health». Διαθέτει πολυετές διοικητικό έργο σε κρατικό νοσοκομείο.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Tsiou C. Εfthymiatos G., Katostaras Th. Noise in the operating rooms of Greek hospitals. The Journal of the Acoustical Society of America, 2008; 123 (2):757–765 https://doi.org/10.1121/1.2821972

Τsiou C. Traditional healing in Likorrahi in the early 20th century. Journal of Advanced Nursing, 2001; 36 (2): 274-281 https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01969.x

Tsiou C., Efthymiatos D.,Theodossopoulou E., Notis P., Kiriakou K. Noise sources and levels in the Evgenidion Hospital intensive care unit. Int Care Med 1998; 24: 845-847. https://doi.org/10.1007/s001340050676

Demeneopoulou S., Mantzorou, M., Mandysova P., Margari M., Dokoutsidou E., Tsiligianni E., Tsiou C., Adamakidou, T. Translation and Validation of “Brief Bedside Dysphagia Screening Test” in a Greek Sample of Neurological Patients. OBM Geriatrics 2021; 5 (2), doi:10.21926/obm.geriatr.2102165

Laopoulou E., Papagiorgis P., Chrysovitsanou C., Tsiou C., et all. Nurses’ Knowledge about perioperative care of neurological patiens. J Per Pract 2018; 29 (4): 87-93. https://doi.org/10.1177/1750458918788984

 

Το πλήρες βιογραφικό βρίσκεται εδώ.