Καρδιολογική και Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0506.3

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS214/

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Ομαδική Γραπτή Εργασία  (20%)
 2. Γραπτή Τελική Εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

    – Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

    – Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αυτό προετοιμάζει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις  βασικές  γνώσεις  στην καρδιολογία, τόσο στη καθημερινή κλινική πράξη όσο και σε θεωρητικό επίπεδο με απώτερο στόχο το σχεδιασμό και  την εφαρμογή ολιστικής  θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί:

 • Να αναγνωρίζει σημεία και συμπτώματα της νόσου και των επιπλοκών της
 • Να  γνωρίζει την  φροντίδα των οξέων και χρόνιων  καρδιακών παθήσεων
 • Να γνωρίζει τις διαγνωστικές εξετάσεις (λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, προγραμματισμός εξετάσεων ασθενών κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο και προγραμματισμός εξετάσεων παρακολούθησης χρόνιων ασθενών)
 • Να γνωρίζει  τις συχνότερες νόσους της καρδιάς, τις  διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα και τις νέες τεχνικές στην επεμβατική καρδιολογία
 • Να ερμηνεύει ΗΚΓφημα όπως επίσης να αξιολογεί αποτελέσματα άλλων απεικονιστικών εξετάσεων 
 • Να αξιολογεί τους καρδιολογικούς και καρδιοχειρουργικούς ασθενείς,  να ιεραρχεί  τις ανάγκες  τους και να σχεδιάζει  πλάνο εξατομικευμένης φροντίδας
 • Να γνωρίζει  τη δράση και τις παρενέργειες των συχνότερα χρησιμοποιούμενων καρδιολογικών φαρμάκων.
 • Να γνωρίζει  τις αρχές λειτουργίας του τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα αντίστοιχα τμήματα (αναπνευστήρες, μόνιτορ, αντλίες, μηχανήματα υποστήριξης καρδιακής λειτουργίας, βηματοδότες, απινιδωτές, ηλεκτροκαρδιογράφους κτλ.).
 • Να εξοικειωθεί με την σφαιρική προσέγγιση των ασθενών
 • Να κατανοεί τη σημασία της πρόληψης των καρδιακών νοσημάτων, τόσο στην πρωτογενή όσο και στην δευτερογενή μορφή τους
 • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών
 • Να ακολουθεί  τις βασικές αρχές  βιοηθικής (ενημέρωση ασθενούς, λήψη εγγράφου συγκατάθεσης όταν χρειάζεται)
 • Να συμμετέχει στη θεραπευτική διαδικασία  ανασκοπώντας κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία.
 • Να εκπαιδεύει  τους  ασθενείς με στόχο την πρόληψη και την αύξηση του επιπέδου αυτοφροντίδας τους.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Καλογιάννη Αντωνία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

              Καπάδοχος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Καλογιάννη Αντωνία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καπάδοχος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

ΘΕΩΡΙΑ

 • Ανατομία και φυσιολογία καρδιαγγειακού συστήματος.
 • Εισαγωγή στην επεμβατική καρδιολογική  και καρδιοχειρουργική νοσηλευτική.
 • Νοσήματα καρδιάς (στεφανιαία νόσος, βαλβιδοπάθειες, παθήσεις της θωρακικής αορτής, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες).
 • Διαγνωστική προσέγγιση καρδιακών παθήσεων. Ο ρόλος του νοσηλευτή.
 • Ταχεία ερμηνεία ΗΚΓ (αναγνώριση επικίνδυνων ΗΚΓραφικών αλλοιώσεων).
 • Αιμοδυναμικό monitoring.
 • Στεφανιαία νόσος (Χρόνια στεφανιαία νόσος, Οξέα στεφανιαία σύνδρομα).
 • Επεμβατική καρδιολογία (Αιμοδυναμικό εργαστήριο Επαναγγείωση στεφανιαίων αρτηριών).
 • Χρόνιες καρδιακές παθήσεις.
 • Αρρυθμίες και διαταραχές αγωγής -αλγόριθμοι προσπέλασης (υπερκοιλιακές, κοιλιακές, βραδυ-αρρυθμίες). Αντιμετώπιση αρρυθμιών.
 • Εμφυτεύσιμες συσκευές (βηματοδότης, εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας -Απινιδωτής).
 • Καρδιακή ανεπάρκεια (αιτιολογία, παθοφυσιολογία, ταξινόμηση, νοσηλευτική αντιμετώπιση).
 • Βαλβιδοπάθειες -Μυοκαρδιοπάθειες και νοσηλευτική αντιμετώπιση.
 • Συγγενείς καρδιοπάθειες και νοσηλευτική αντιμετώπιση.
 • Λοιμώξεις της καρδιάς (περικαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) και νοσηλευτική αντιμετώπιση.
 • Παθήσεις αορτής και περιφερικών αρτηριών (ανεύρυσμα αορτής, περιφερική αρτηριοπάθεια, αρτηρίτιδες) και νοσηλευτική αντιμετώπιση.
 • Καρδιογενής καταπληξία και νοσηλευτική αντιμετώπιση.
 • Αρτηριακή Υπέρταση και νοσηλευτική αντιμετώπιση (πρόληψη-παρέμβαση-αποκατάσταση).
 • Προεγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς.
 • Διεγχειρητική φροντίδα ασθενή. Καρδιοπνευμονική παράκαμψη – Μυοκαρδιακή προστασία.
 • Μετεγχειρητική παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών στη μονάδα ανάνηψης.
 • Μεταμόσχευση καρδιάς (φροντίδα ασθενών από την προμεταμοσχευτική περίοδο μέχρι και την έξοδο από το νοσοκομείο μετά την μεταμόσχευση).
 • Αιφνίδιος Θάνατος-Ανακοπή-Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
 • Ο ρόλος του νοσηλευτή στη χορήγηση καρδιολογικών φαρμάκων.
 • Ψυχοκοινωνικά προβλήματα ασθενών με καρδιακές παθήσεις.