Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0502

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 3 - Εργαστ. 6

Μονάδες ECTS:

10

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS204/

Καθηγητές Μαθήματος

Καλογιάννη Αντωνία

 

Αξιολόγηση φοιτητών

  1.  Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

    Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

    Ερωτήσεις κρίσεως

  1. Εργαστήριο (50%)

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Καλογιάννη Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Τσίου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βασιλόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καλογιάννη Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τουλιά Γεωργία,  Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Περίγραμμα

ΘΕΩΡΙΑ

Το μάθημα αυτό το οποίο παρέχεται ως ενιαίο μάθημα με το μάθημα ‘Χειρουργική Νοσηλευτική’ του Γ εξαμήνου, βασίζεται στη Νοσηλευτική Διεργασία και περιλαμβάνει σχέδια νοσηλευτικής φροντίδας στα πλαίσια παροχής των συχνότερων και πολυπλοκότερων εγχειρήσεων. Ειδικότερα περιλαμβάνει ανά είδος εγχείρησης:

Συνοπτική Περιγραφή της νόσου

Σχέδιο Νοσηλευτικής Φροντίδας

Ετοιμασία του ασθενή για την εγχείρηση σχετιζόμενη με το είδος της επέμβασης

Προεγχειρητικές Νοσηλευτικές Διαγνώσεις σχετιζόμενες με το είδος της εγχείρησης και Νοσηλευτικές παρεμβάσεις ανά νοσηλευτική διάγνωση

Αναμενόμενα αποτελέσματα μετά από κάθε νοσηλευτική παρέμβαση προεγχειρητικά

Μετεγχειρητικές Νοσηλευτικές Διαγνώσεις ανά είδος εγχείρησης και Νοσηλευτικές παρεμβάσεις ανά νοσηλευτική διάγνωση

Αναμενόμενα αποτελέσματα μετά από κάθε νοσηλευτική παρέμβαση μετεγχειρητικά

Συνηθέστερες επιπλοκές και πρόληψη επιπλοκών ανά είδος εγχείρησης

Προετοιμασία εξόδου του ασθενή από το νοσοκομείο και νοσηλευτικοί ρόλοι

Σχέδιο για κατ’ οίκον νοσηλεία και αποκατάσταση

Ειδικότερα το μάθημα αυτό περιλαμβάνει το Σχέδιο Νοσηλευτικής Φροντίδας για κάθε είδος εγχείρησης και αφορά τη Νοσηλευτική Αντιμετώπιση Ασθενών στα πλαίσια των συχνότερων και βαρύτερων εγχειρήσεων όπως επεμβάσεις:

Καρδιάς, Θώρακα και Αγγείων

Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Ορθοπαιδικές

Νευροχειρουργικές

Μεταμόσχευσης Οργάνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριο περιλαμβάνει κλινική άσκηση των φοιτητών σε χειρουργικές κλινικές ή κλινικές που εμπίπτουν στον Χειρουργικό Τομέα των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ή Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ειδικότερα περιλαμβάνει εξατομικευμένη αντιμετώπιση χειρουργικών ασθενών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου φροντίδας στον κλινικό χώρο.