Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0501

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 3 - Εργαστ. 6

Μονάδες ECTS:

10

Καθηγητές Μαθήματος

Πολυκανδριώτη Μαρία

 

Αξιολόγηση φοιτητών

  1.  Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

    Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

    Ερωτήσεις κρίσεως

  1. Εργαστήριο (50%)

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Πολυκανδριώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Πολυκανδριώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δοκουτσίδου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μάργαρη Νικολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Παυλάτου Νίκη, Λέκτορας, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Περίγραμμα

ΘΕΩΡΙΑ

  • Το μάθημα αυτό το οποίο παρέχεται ως ενιαίο μάθημα με το μάθημα ‘Παθολογική Νοσηλευτική’ του Γ εξαμήνου, βασίζεται στη Νοσηλευτική Διεργασία και περιλαμβάνει σχέδια νοσηλευτικής φροντίδας των συχνοτέρων νοσημάτων του ανθρώπινου σώματος. Ειδικότερα περιλαμβάνει:

Συνοπτική Περιγραφή της νόσου.

Νοσηλευτικές Διαγνώσεις ανά νόσημα.

Σχεδιασμός νοσηλευτικών παρεμβάσεων για κάθε νοσηλευτική διάγνωση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα μετά από κάθε νοσηλευτική παρέμβαση.

Νοσηλευτικές πρακτικές και νοσηλευτική ευθύνη κατά τη φαρμακοθεραπεία ανά νόσημα και ανά φάρμακο.

Νοσηλευτικές πρακτικές και ευθύνες κατά τη διεξαγωγή θεραπευτικών ανακουφιστικών και επεμβατικών διαδικασιών ανά νόσημα.

Προετοιμασία εξόδου του ασθενή από το νοσοκομείο και συνέχιση της νοσηλευτικής φροντίδας.

  • Ειδικότερα το μάθημα αναφέρεται στη Νοσηλευτική Αντιμετώπιση Ασθενών στα κυριότερα και συχνότερα νοσήματα όλων των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος και επικεντρώνεται στα Σχέδια Νοσηλευτικής Φροντίδας ως ακολούθως:

Αιματολογικά Νοσήματα

Ενδοκρινικά Νοσήματα

Ανοσολογικά Νοσήματα

Νοσήματα του Αναπνευστικού Συστήματος

Νοσήματα του Καρδιαγγειακού Συστήματος

Νοσήματα του Γαστρεντερικού Συστήματος, του Ήπατος και των χοληφόρων

Νοσήματα του Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Νευρολογικά Νοσήματα

Μυοσκελετικά και Ρευματολογικά Νοσήματα

Νοσήματα Κεφαλής, τραχήλου και αισθητηρίων οργάνων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριο περιλαμβάνει κλινική άσκηση των φοιτητών σε παθολογικές κλινικές ή κλινικές  του Παθολογικού Τομέα  Νοσοκομείων της Αττικής. Ειδικότερα περιλαμβάνει εξατομικευμένη αντιμετώπιση παθολογικών ασθενών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου φροντίδας στον κλινικό χώρο.