Γερογιάννη Γεωργία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ggerogiani@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385863

Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Γερογιάννη

Βαθμίδα: Επίκουρη KαθηγήτριαΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 26728

ΦΕΚ: Τεύχος Γ’ 656/18.05.2020

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεφρολογική Νοσηλευτική με έμφαση στα προβλήματα ασθενών υπό αιμοκάθαρση και των φροντιστών τους

Τομέας: Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας

Εργαστήριο: Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων ΝΑΧΠ (Κ13 102, τηλ: 210 5385649)

Τηλέφωνο Γραφείου: 210 5385863

Email: ggerogiani@uniwa.gr

 

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Georgia-Gerogianni-2

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=FMR8tJUAAAAJ&hl=el

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-6669-439X

Pubmed:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=gerogianni+g&sort=jour&sort_order=asc

 

Εκπαίδευση-Σπουδές: Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νοσηλευτικής Α’ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (1997). Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master of Science in Advanced Nursing στο University of Ulster, Belfast, N. Ireland), ύστερα από παραλαβή υποτροφίας από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, IKY (2001). Παρακολούθησε το Μετεκπαιδευτικό Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης, ΑΣΠΑΙΤΕ (2007). Διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2018).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεφρολογική νοσηλευτική, αιμοκάθαρση, οικογενειακοί φροντιστές.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: Εργάστηκε ως εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Νοσηλευτικής Α, Τ.Ε.Ι Αθήνας (2003 – 2008) και ως Καθηγήτρια Εφαρμογών στο Τμήμα Νοσηλευτικής Α’, ΤΕΙ Αθήνας (2008 – 2018). Από το 2018 που το ίδρυμα εξελίχθηκε σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υπηρέτησε ως Λέκτορας Εφαρμογών και Λέκτορας του Τμήματος Νοσηλευτικής και από το 2020 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια.

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Εργάστηκε ως Νοσηλεύτρια στη Νευρολογική κλινική Ε. Δ.& Γ. Λιαπόπουλος Ο.Ε (1996-1998), στο Νοσοκομείο ‘Υγεία’ στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (1998-2000), στο Γ.Ν.Π. ‘Τζάνειο’ στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (2001-2007) και στο Κέντρο Υγείας Σπάτων (2007-2008).

Διδασκαλία μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο: Σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκει «Nεφρολογική Νοσηλευτική», «Κοινοτική Νοσηλευτική Ι», «Επιδημιολογία», «Γεροντολογική Νοσηλευτική», «Παθοφυσιολογία». Έχει διδάξει «Νοσηλευτική αποκατάσταση», «Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ», «Βασικές αρχές Νοσηλευτικής», «Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη».

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει στα ΠΜΣ «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας», «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», «Νευρολογικά Νοσήματα- Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις», «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική», «Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών», «Διαχείριση Χρονίων Νοσημάτων».

Λοιπές πληροφορίες: Έχει 52 προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. To έργο της έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα (885 ετεροαναφορές).

  

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Benetou S, Alikari V, Vasilopoulos G, Polikandrioti M, Kalogianni A, Panoutsopoulos GI, Toulia G, Leftheriotis D, Gerogianni G. Factors Associated With Insomnia in Patients Undergoing Hemodialysis. Cureus. 2022, 14 (2):e22197. doi: 10.7759/cureus.22197.

Tsirigotis S, Polikandrioti M, Alikari V, Dousis E, Koutelekos I, Toulia G, Pavlatou N, Panoutsopoulos GI, Leftheriotis D, Gerogianni G. Factors Associated With Fatigue in Patients Undergoing Hemodialysis. Cureus. 2022, 14 (3): e22994. doi: 10.7759/cureus.22994.

Sakiqi J, Vasilopoulos G, Koutelekos I, Polikandrioti M, Dousis E, Pavlatou N, Kalogianni A, Tsirigotis S, Gerogianni G. Depression Among Hemodialysis Patients: Related Factors and the Impact of Insomnia and Fatigue. Cureus. 2022, 14 (5): e25254. doi: 10.7759/cureus.25254.

Gerogianni G, Polikandrioti M, Alikari V, Vasilopoulos G, Zartaloudi A, Koutelekos I, Kalafatakis F, Babatsikou F. Factors Affecting Anxiety and Depression in Caregivers of Hemodialysis Patients. Adv Exp Med Biol 2021, 1337: 47-58. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78771-4_6.

Gerogianni G, Polikandrioti M, Babatsikou F, Zyga S, Alikari V, Vasilopoulos G, Gerogianni S, Grapsa E. Anxiety-Depression of Dialysis Patients and Their Caregivers. Medicina 2019, 20; 55 (5): E168. doi: 10.3390/medicina55050168.

Gerogianni G, Babatsikou F, Polikandrioti M, Grapsa E. Management of anxiety and depression in haemodialysis patients: The role of non pharmacological methods. Int Urol Nephrol 2019; 51 (1): 113-118. doi: 10.1007/s11255-018-2022-7.

Gerogianni G, Lianos E, Kouzoupis A, Polikandrioti M, Grapsa E. The role of socio-demographic factors in depression and anxiety of patients on hemodialysis. Αn observational cross-sectional study Int Urol Nephrol. 2018, 50 (1):143-154. doi: 10.1007/s11255-017-1738-0.

Gerogianni G, Kouzoupis A, Grapsa E. A holistic approach to factors affecting depression in haemodialysis patients. Int Urol Nephrol 2018, 50:1467-1476. doi: 10.1007/s11255-018-1891-0.

Grapsa E, Gerogianni G. (2018). Caregivers of patients on haemodialysis. In: Mollaoglu M (Ed). Caregiving and Home Care. Available from: http://www.intechopen.com/books/caregiving-and-home-care. doi: 10.5772/intechopen.72400. (ISBN 978-953-51-3779-5).

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.