Γερογιάννη Γεωργία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ggerogiani@uniwa.gr

Β’ Τομέας, “Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας”

Η κ. Γεωργία Γερογιάννη είναι Επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογική Νοσηλευτική με έμφαση στα προβλήματα ασθενών υπό αιμοκάθαρση και των φροντιστών τους» στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νοσηλευτικής Α’ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (1997). Διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Master of Science in Advanced Nursing, University of Ulster, Belfast, N. Ireland), ύστερα από παραλαβή υποτροφίας από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2001). Παρακολούθησε το Μετεκπαιδευτικό Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης, ΑΣΠΑΙΤΕ (2007). Διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2018).

Από το 2003 έως το 2008 εργάστηκε ως εργαστηριακή Συνεργάτης του Τμήματος Νοσηλευτικής Α΄ του πρώην Τ.Ε.Ι Αθήνας. Από το 2008 έως το 2018 δίδασκε ως Καθηγήτρια Εφαρμογών στην ειδικότητα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής Α’, πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Από το 2018 που το ίδρυμα εξελίχθηκε σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υπηρέτησε ως Λέκτορας Εφαρμογών και Λέκτορας του Τμήματος Νοσηλευτικής και από το 2020 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια.

Η κλινική της εμπειρία προέρχεται από τη Νευρολογική κλινική Ε. Δ.& Γ. Λιαπόπουλος Ο.Ε (1996-1998), το Νοσοκομείο ‘Υγεία’ Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (1998-2000), το Γ.Ν.Π. ‘Τζάνειο’ Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (2001-2007) και το Κέντρο Υγείας Σπάτων (2007-2008).

Σε προπτυχιακό επίπεδο η διδακτική της εμπειρία περιλαμβάνει Nεφρολογική Νοσηλευτική (Θεωρία), Νοσηλευτική αποκατάσταση (Θ), Παθοφυσιολογία (Θεωρία), Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Εργαστήριο), Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Εργαστήριο), Γεροντολογική Νοσηλευτική (Θεωρία και εργαστήριο), Βασικές αρχές Νοσηλευτικής (Εργαστήριο), Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη (Εργαστήριο), Συγγραφή επιστημονικής μελέτης (Εργαστήριο).

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει στα ΠΜΣ «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας», «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», «Νευρολογικά Νοσήματα- Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις», «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Νεφρολογική Νοσηλευτική, στην αιμοκάθαρση, στους οικογενειακούς φροντιστές και στην τρίτη ηλικία.

Διαθέτει πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους καθώς και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.