Κουτελέκος Ιωάννης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ονοματεπώνυμο: Κουτελέκος Ιωάννης RN, PhD, MSc, MBA, MEd.

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής      ΦΕΚ: ΦΕΚ 2255/Γ’ Τευχ/13-09-2022       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ:  23560

Γνωστικό Αντικείμενο: «Παιδιατρική Νοσηλευτική με έμφαση στη Διαχείριση Κληρονομικών Νοσημάτων και Ψυχική Υγεία»   

Τομέας: Παιδιατρικής Νοσηλευτικής & Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας

Διοικητικές Θέσεις: Συντονιστική Επιτροπή του Διιδρυματικού ΠΜΣ: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα» του ΕΚΠΑ, Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Εργαστήριο: Μέλος του Ερευνητικού Eργαστηρίου Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων -ΝΑΧΠ

Τηλέφωνο Γραφείου: 210 5385270

Email: ikoutel@uniwa.gr

 

 ΕκπαίδευσηΣπουδές

-PhD στο Τμήμα Ιατρικής, Τομέα Υγείας του Παιδιού, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2016), MSc «Κλινική Παιδιατρική –Νοσηλευτική και Έρευνα», Τμήμα Ιατρικής ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το νυν Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑ.Δ.Α. (2011), ΜSc in Health Management (2010), ΜSc in Health Management UNESCO (2007), ΜSc στην Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα με κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή», ΕΚΠΑ (2005), ΜΒΑ, University of Kingston, U.K. (1999), Υπότροφος του Ι.Κ.Υ, ως Πτυχιούχος Νοσηλευτικής (1990), Πτυχιούχος Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Υγιεινολόγος) ΤΕΙ Αθήνας(1996),Πτυχιούχος Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ /ΣΕΛΕΤΕ Αθήνα (1996), Πτυχιούχος Συμβουλευτικής ΠΑΤΕΣ /ΣΕΛΕΤΕ Αθήνα (2001), Κάτοχος Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας (2000), Κάτοχος Εξειδίκευσης Αιμοδοσίας στην Νοσηλευτική (1990- 1991), Εξάμηνη πρακτική στην Επιτροπή Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Κάτοχος πτυχίου Οικογενειακού Θεραπευτή.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Παιδιατρική Νοσηλευτική, στα παιδιά με όλα τα χρόνια νοσήματα, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στην συμβουλευτική και ψυχική υγεία παιδιών εφήβων, ενηλίκων και των οικογενειών τους, στη Διαχείριση Κληρονομικών Νοσημάτων και Ψυχική Υγεία, στο κόστος και διοίκηση παιδιατρικών ασθενών, στην υγιεινή περιβάλλοντος, στην υγιεινή και ασφάλεια, στην ποιότητα ζωής όλων των ηλικιακών ομάδων, στην παιδοχειρουργική και περιεγχειρητική Νοσηλευτική παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και οικογενειών τους, στην πρόληψη των λοιμώξεων, στην νεογνολογική νοσηλευτική, στην περιβαλλοντική υγεία, στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, στην επικοινωνία και διαπολιτισμική νοσηλευτική ευπαθών ομάδων, στην γενικότερη δημόσια υγεία, την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας και την πολιτική εκπαίδευσης στην Νοσηλευτική.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: Επίκουρος Καθηγητής από 2018 έως σήμερα. Λέκτορας και Καθηγητής Εφαρμογών από το 2010 έως 2018. Εργαστηριακός συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Τμήματος Νοσηλευτικής στην Παιδιατρική Νοσηλευτική για το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 και 1997-1998, καθώς και Εργαστηριακός συνεργάτης του ΤΕΙ Αθήνας Τμήματος Νοσηλευτικής Α’ στην Παιδιατρική Νοσηλευτική από το 1996-2010.

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Από το 1990 έως το 2010 εργάστηκε στο Γ. Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ως κλινικός Παιδιατρικός Νοσηλευτής, σε Παιδιατρικά, χειρουργικά τμήματα, χειρουργείο, καθώς και ως Νοσηλευτής εκπαίδευσης και εκπαιδευτής στην Παιδιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα του Γ. Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Έχει μετεκπαιδευτεί στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Carolinska της Στοκχόλμης, Σουηδία και στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Ε.Ε.(HOPE). Μέλος τριμελούς επιτροπής του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας. Μέλος Επιτροπής ανάλυσης και κόστους του Νοσοκομείου. Συντονιστής προγραμμάτων ανταλλαγής εργαζομένων της Ε.Ε.(HOPE). Μέλος  του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Διδασκαλία μαθημάτων: Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο Προπτυχιακό πρόγραμμα του νυν τμήματος Νοσηλευτικής ΠΑ.Δ.Α από το 2010, καθώς έχει και διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ και ΠΜΣ του ΠΑ.Δ.Α.

Προπτυχιακό επίπεδο: Παιδιατρική Νοσηλευτική (Εργαστήριο & Κλινική Άσκηση), Μεθοδολογία της Έρευνας στη Νοσηλευτική, Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική, Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Βιοηθική-Νομοθεσία Νοσηλευτικού Επαγγέλματος, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Κλινική Άσκηση)

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Εφαρμοσμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική, Εξειδικευμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική, Διοίκηση στο Κλινικό χώρο και Επικοινωνία, Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, Εκπαίδευση ασθενών και Συμβουλευτική, Κλινική Επιδημιολογία, Προηγμένη Νοσηλευτική Αξιολόγηση, Χρόνια παιδιατρικά προβλήματα –Παιδί και οικογένεια, Εντατική και Επείγουσα Παιδιατρική Νοσηλευτική Ι, ΙΙ, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική προσέγγιση, Παιδικό Τραύμα, Πρώτες Βοήθειες και Μαζικές καταστροφές, Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις και Λήψη κλινικών αποφάσεων.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

Διαθέτει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και ξενόγλωσσα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία (PubMed ,Google Scholar, Cinahl, Mendeley, EBSCO, Zenodo, Data Cite,Open Aire, etc.). Είναι κριτής εργασιών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και είναι μέλος συντακτικών επιτροπών σε επιστημονικά περιοδικά. Επίσης διαθέτει δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα πρακτικά συνεδρίων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

 

Λοιπές πληροφορίες: Έχει λάβει μέρος σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με: διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής, ελεύθερες ανακοινώσεις, ειδικές διαλέξεις, αναρτημένες ανακοινώσεις, στρογγυλά τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια, δια δραστικές συνεδρίες.

Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία ως διοργανωτής συνεδρίων και έχει συμμετάσχει ως μέλος οργανωτικών επιτροπών και επιστημονικών επιτροπών σε εθνικό και διεθνή επίπεδο, ενώ ήταν ομιλητής σε περισσότερα από 120 συνέδρια.

Είναι μέλος: -Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, -Εθνικού συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (EΣNE), -Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.), -Είναι μέλος του Τομέα Νοσηλευτικής Παιδιατρικής του ΕΣΝΕ. -Υπήρξε ιδρυτικός μέλος του Τομέας Εκπαίδευσης του ΕΣΝΕ, -Είναι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική», -Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου, EORNA. -Είναι μέλος του IFPN, ESNO, WFhsS,IFNA.  -Είναι ενεργό μέλος του AORN. -Είναι ενεργό μέλος του ICU -radio. Παρακολούθηση ημερίδων. συνεδρίων, συμποσίων και σεμιναρίων, πάνω από τριακόσια πενήντα, σε εθνικό και διεθνή επίπεδο. -Ενεργό μέλος σε συλλόγους και συνδέσμους επιστημονικής –πολιτιστικής δράσης. -Συνδρομητής σε πολλά περιοδικά και έντυπα επιστημονικής εγκυρότητας που αφορούν θέματα  Νοσηλευτικής, Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, Εκπαίδευσης, Δημόσιας Υγείας, Ψυχικής Υγείας, Δημόσιας Διοίκησης, Συμβουλευτικής.

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.