Μεθοδολογία της Έρευνας στη Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0504

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS212/

Καθηγητές Μαθήματος

Ευαγγέλου Ελένη

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Ερωτήσεις κρίσεως

Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ερευνητικά δεδομένα

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια , Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βλάχου Ευγενία, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δούσης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μισουρίδου Ευδοκία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Περίγραμμα

 

 • Χαρακτηριστικά, σκοποί, τύποι και χρησιμότητα νοσηλευτικής έρευνας. Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη. Μελλοντικές κατευθύνσεις. Οι φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας.
 • Ηθική της νοσηλευτικής έρευνας. Χαρακτηριστικά της ηθικής έρευνας. Ηθικοί περιορισμοί στην αποδοχή των Ενδείξεων. Τα δικαιώματα των υποκειμένων της έρευνας.
 • Κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες. Κλινική Νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις και ο ρόλος του νοσηλευτή και του ασθενή.
 • Ερευνητικά προβλήματα. Πηγές ερευνητικών προβλημάτων, τύποι ερευνητικών ερωτήσεων. Θεωρητικό πλαίσιο. Ορισμός και σκοποί θεωριών. Θεωρητικά πλαίσια και μοντέλα στην νοσηλευτική έρευνα.
 • Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Διαδικασία αναζήτησης βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Ελληνικές και ξένες πηγές βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
 • Σκοπός της έρευνας. Υποθέσεις και ερευνητικές ερωτήσεις. Συνθετικά μίας υπόθεσης, τύποι υποθέσεων. Μεταβλητές.
 • Τύποι ερευνητικών σχεδίων. Πραγματικά πειραματικά σχέδια, σχεδόν πειραματικά, προπειραματικά. Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος όπως προκύπτει από τη κλινική πράξη. Περιγραφικά και άλλα σχέδια έρευνας.
 • Δειγματοληψία. Βασικές έννοιες. Δειγματοληψία πιθανότητας και μη πιθανότητας. Μέγεθος δείγματος, δειγματοληψία και εξωτερική εγκυρότητα.
 • Συλλογή ποσοτικών δεδομένων. Συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. Κλίμακες. Μέθοδοι παρατήρησης. Ανάπτυξη και καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για την έρευνα- Πώς ξεπερνάμε τα εμπόδια; Μέτρηση. Πηγές σφάλματος μέτρησης. Αξιοπιστία και εγκυρότητα του οργάνου μέτρησης. Κριτική Αξιολόγηση των σχετικών Ποσοτικών Ενδείξεων και λήψη κλινικής Νοσηλευτικής Απόφασης.
 • Ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι. Σχεδιασμός και συλλογή δεδομένων ποιοτικής έρευνας. Ποιοτική ανάλυση. Εφαρμογή στη νοσηλευτική έρευνα. Κριτική Αξιολόγηση των σχετικών Ποιοτικών Ενδείξεων και λήψη κλινικής Νοσηλευτικής Απόφασης.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Κριτική της έρευνας. Χρησιμοποίηση της έρευνας στην νοσηλευτική πρακτική. Οδηγίες για συγγραφή μιας ερευνητικής πρότασης.
 • Αξιολόγηση, κοινοποίηση και εφαρμογή της νέας γνώσης και των ερευνητικών δεδομένων στη κλινική πράξη. Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες- Αναγκαιότητα και εφαρμογή τους στη κλινική πράξη. Τεχνικές λήψης νοσηλευτικών αποφάσεων.
 • Στατιστικά προγράμματα. Οργάνωση δεδομένων, ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, περιγραφική στατιστική, επαγωγική στατιστική (γενικά).