Πολυκανδριώτη Μαρία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mpolyk@uniwa.gr

Ονοματεπώνυμο: Πολυκανδριώτη Μαρία

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογική Νοσηλευτική

Τομέας: Παθολογική- Χειρουργική Νοσηλευτική

Email: mpolyk@uniwa.gr

 

Εκπαίδευση-Σπουδές: Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Ολοκλήρωσε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Παθολογική Νοσηλευτική

Διδασκαλία μαθημάτων: Σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκει «Παθολογική Νοσηλευτική Ι και ΙΙ»

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Polikandrioti M. Patient Perceptions and Quality of Life in Pacemaker Recipients. J Innov Card Rhythm Manag. 2021;12(11):4769-4779. doi: 10.19102/icrm.2021.121103.

Polikandrioti M. Atrial fibrillation: the impact of anxiety and depression on patients’ needs. Psychiatriki. 2021;32(3):187-198. doi: 10.22365/jpsych.2021.013.

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.