Προαγωγή Υγείας & Προληπτική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0304

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA169/

Καθηγητές Μαθήματος

Φασόη Γεωργία

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Ομαδική Γραπτή Εργασία  (20%)
 2. Γραπτή Τελική Εξέταση (80%)  που περιλαμβάνει:

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο  της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και αξιοποιώντας τις  γνώσεις και τις δεξιότητές τους να καταστούν ικανοί να αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία  και να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ατομικά  και ομαδικά προγράμματα Πρόληψης, Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στην κοινότητα.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να προσδιορίζουν  την  έννοια και τις βασικές αρχές  της  Πρόληψης και της Προαγωγής Υγείας στη Νοσηλευτική επιστήμη.
 • Να περιγράφουν το ρόλο του νοσηλευτή στην Προαγωγή Υγείας.
 • Να προσδιορίζουν τους στόχους και τα επίπεδα αγωγής υγείας.
 • Να περιγράφουν  τα θεωρητικά μοντέλα και τις  νοσηλευτικές προσεγγίσεις στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.
 • Να αναλύουν κριτικά τις σύγχρονες απόψεις για την υγεία και την ασθένεια.
 • Να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στη Νοσηλευτική.
 • Να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν συνεργατικά Προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας σε νοσούντες, υγιή άτομα και ομάδες πληθυσμού.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Φασόη Γεωγία, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής

 

Διδάσκοντες

Φασόη Γεωγία, Καθηγήτρια,  Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής

Καυγά Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής

Δρακοπούλου Μαριάννα, Λέκτορας, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής

 

Περίγραμμα

 

 • Έννοιες και ορισμοί της υγείας- Ολιστική θεώρηση της υγείας, η έννοια της ευεξίας- Κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση και επενδύσεις για την υγεία
 • Φιλοσοφία Προαγωγής Υγείας,  αρχές, ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη- Ηθικά ζητήματα στην Προαγωγή της υγείας 
 • Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις στην Προαγωγή Υγείας- Χαρακτηριστικά επαγγελματία προαγωγής υγείας.
 • Υγεία και συμπεριφορά-Θεωρίες αλλαγής της συμπεριφοράς
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας, Προσδιορισμός αναγκών και προτεραιοτήτων, αξιολόγηση προγραμμάτων.
 • Αγωγή Υγείας και επίπεδα πρόληψης- Σχεδιασμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
 • Μεθοδολογία Αγωγής Υγείας. Εκπαιδευτική διαδικασία στην Αγωγή Υγείας-Αρχές επικοινωνίας στην Αγωγή Υγείας.
 • Αγωγή Υγείας και νέοι- Σχολείο και μοντέλα εφαρμογής Προαγωγής Υγείας στο σχολείο
 • Προαγωγή υγείας στην εργασία-Εργασία και Ευρωπαϊκό δίκτυο
 • Κοινότητα και Προαγωγή υγείας-Ανάπτυξη και σχεδιασμός προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα
 • Επίδραση κοινωνικών παραγόντων στην υγεία
 • Στρατηγικές μείωσης ανισοτήτων στην υγεία.
 • Προαγωγής Υγείας και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.