Αδαμακίδου Θεοδούλα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΑΔΑΜΑΚΙΔΟΥ

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια                        

ΦΕΚ: ΦΕΚ 595/τΓ’/24-05-2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 22153

Γνωστικό Αντικείμενο:  «Κοινοτική Νοσηλευτική και Κατ’οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα»          

Τομέας: Β’ Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας

Διοικητικές Θέσεις: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Κοινοτική Νοσηλευτική & Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας»

Εργαστήριο: «Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίων Πασχόντων», 0030 2105385649-642

Τηλέφωνο Γραφείου: 0030 210-5385863 (γραφείο K6.027)

Email: thadam@uniwa.gr, adamakidou@yahoo.gr

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Theodoula-Adamakidou

Google Scholar Profile: https://scholar.google.gr/citations?user=zWoubcwAAAAJ&hl=el

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6025-8260

 

Εκπαίδευση-Σπουδές: Είναι απόφοιτη του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Κλινική Νοσηλευτική και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MHSA) και διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κοινοτική Νοσηλευτική.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εστιάζονται σε θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών Κατ’οίκον Νοσηλείας και παροχής Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι, Ποιότητας Ζωής και Ικανοποίησης των χρηστών από την παρεχόμενη φροντίδα, Ογκολογικής Νοσηλευτικής, Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής, χρήσης της τεχνολογίας στην παροχή φροντίδας υγείας στο σπίτι και την κοινότητα και γενικότερα Κοινοτικής Νοσηλευτικής υγειών και ασθενών πληθυσμών και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Υπήρξε μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες» και του προγράμματος «ΑΚΕΣΩ Ι, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα», του European project «health PROelderly: Evidence based guidelines on health promotion for older people: social determinants, inequality and sustainability» και μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος Erasmus+ «Interhealth» «Intercultural Competences for health Care Professionals» (Διαπολιτισμικές δεξιότητες επαγγελματιών φροντίδας υγείας), καθώς και σε άλλα χρηματοδοτούμενα και μη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: 2013-2018 Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, 2018 εως σήμερα Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ.

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Διαθέτει μακρόχρονη κλινική εμπειρία στο Ογκολογικό Νοσοκομείο “Αγ. Σάββας”.

Διδασκαλία μαθημάτων:

Προπτυχιακό επίπεδο: Κατ’οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα και Κοινοτική Νοσηλευτική, Γεροντολογική Νοσηλευτική, Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη, Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Κατ’οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα, Ογκολογική Νοσηλευτική, Διεπιστημονική ομάδα στη φροντίδα υγείας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Αξιολόγηση της υγείας της οικογένειας.

Λοιπές πληροφορίες: Δημοσιεύσεις εργασιών και περιλήψεων σε τόμους πρακτικών διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με σύστημα κριτών.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις: Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Είναι συνσυγγραφέας στο βιβλίο «Κατ’οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα: έννοιες δεξιότητες, εφαρμογές» και συγγραφέας κεφαλαίων στα βιβλία «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική φροντίδα», «Βασικές αρχές ογκολογικής νοσηλευτικής και ανακουφιστικής φροντίδας» και του e-book «Εφαρμογές καλών πρακτικών ομάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

 Adamakidou T. Triantafilopoulou N, Feleki P, Papadopoulou A, Kalokairinou A (2020) Clinical and epidemiological profile of patients and sociodemographic profile of caregivers and volunteers from the Greek home health care. International Journal of Caring Sciences 13(9): 1807-1817 

Adamakidou T. Triantafilopoulou N, Feleki P, Papadopoulou A, Kalokairinou A (2020) Team members roles in home health care: evidence from the “ΑΚΕΣΩ I” project in Greece”. Home Healthcare Now 38(6): 318-326 DOI: 10.1097/NHH.0000000000000907

Zindrou C, Adamakidou T, Kleisiaris C (2020) Associations between Disability in Activities of Daily Living and Social Capital aspects among older adults: a scoping review. Journal of Frailty, Sarcopenia & Falls 1;6(3):119-130

Adamakidou T. & Kalokerinou A. (2016) Home health nursing care services in Greece during an economic crisis. International Nursing Review 64(1):126-134

Charalambous A., Adamakidou T. (2014) Construction and validation of the quality of oncology nursing care scale (QONCS). BMC Nursing. 13:48, doi:  10.1186/s12912-014-0048-4 

Plakas, S., Mastrogiannis, D., Mantzorou, M., Adamakidou, T., Fouka, G., Bouziou, A., Tsiou, C. and Morisky, D. (2016) Validation of the 8-Item Morisky Medication Adherence Scale in Chronically Ill Ambulatory Patients in Rural Greece. Open Journal of Nursing, 6, 158-169.

Adamakidou T, Galanis P, Kallergis G, Katostaras T, Patiraki E, Kalokerinou A (2015). Assessing health related quality of life in the Greek home health care setting: comparing cancer patients’ and nurses’ assessment. Home Health Management and Practice. 27(3): 135-141,

Adamakidou Th., Kalokerinou A. (2011) Quality of Life and cancer patient (Part I): meaning and concept. Balkan Military Medical Review, 14(4): 289-303

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.