Βασική Νοσηλευτική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0301

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου - Επιλογής Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 3 - Εργαστ. 4

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://nurs.uniwa.gr/course/vasiki-nosileytiki-ii/

Καθηγητές Μαθήματος

Κελέση - Σταυροπούλου Μάρθα

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις κρίσεως
 1. Αξιολόγηση δεξιοτήτων στον κλινικό χώρο (50%)

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας και να αποκτήσουν απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την  παροχή φροντίδας σύμφωνα με τις βασικές αρχές νοσηλευτικής. Η εξοικείωση  των φοιτητών με τις βασικές αρχές νοσηλευτικής φροντίδας για την αντιμετώπιση αρρώστων με παθολογικά και χειρουργικά προβλήματα.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να εκτιμούν τις βασικές ανάγκες και τα προβλήματα των ασθενών.
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα, καθώς και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της φροντίδας.
 • Να εφαρμόζουν θεραπευτικές, υποστηρικτικές και προληπτικές νοσηλευτικές παρεμβάσεις στον ενήλικα ασθενή.
 • Να περιγράφουν τις ανάγκες νοσηλείας του ασθενή σε όλα τα επίπεδα Φροντίδας Υγείας.
 • Να εφαρμόζουν προστατευτικούς μηχανισμούς του σώματος κατά την άσκηση της  νοσηλευτικής

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Κελέση  Μάρθα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Κελέση  Μάρθα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Καμπά Ευρυδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Σταυροπούλου Αρετή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κορέλη Αλεξάνδρα, Λέκτορας Πανεπιστημίου, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μπίμπου Πολυξένη, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στεφανίδου Σπυριδούλα, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στεφάνου Ευαγγελία, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

Θεωρητικό μέρος

 • Νοσηλευτική Έρευνα , Βασικές έννοιες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
 • Διατήρηση της ακεραιότητας του δέρματος-Βασικές θέσεις κατακεκλιμένων ασθενών πρόληψη κατακλίσεων.
 • Θεραπεία κατακλίσεων.
 • Διατήρηση και προαγωγή τις απεκκριτικής λειτουργίας του ουροποιητικού συστήματος και της απεκκριτικής λειτουργίας του εντέρου.
 • Προεγχειρητική φροντίδα ασθενή.
 • Μετεγχειρητική παρακολούθηση και φροντίδα ασθενή.   Εφαρμογή επισπαστικών μέσων.
 • Φροντίδα ασθενή τελικού σταδίου.

 

Εργαστηριακό μέρος

 • Βασικές θέσεις κατακλιμένων ασθενών -Πρόληψη κατακλίσεων-Τεχνικές-Χειρισμοί-Κατάλληλα υλικά.
 • Θεραπεία κατακλίσεων: Διαδικασίες αλλαγής-Υλικά αλλαγής-Είδη και χρήση επιθεμάτων.
 • Υποκλυσμός-Τοποθέτηση καθετήρα ορθού (σωλήνα αερίων) και υπόθετου.
 • Προεγχειρητική ετοιμασία ασθενή (Προετοιμασία εγχειρητικού πεδίου- Ενδυμασία ασθενή- Μεταφορά από το κρεβάτι στο φορείο και αντίστροφα- Ετοιμασία χειρουργικής κλίνης).
 • Μετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση ασθενή (Παραλαβή από το χειρουργείο του χειρουργημένου ασθενή-Φροντίδα χειρουργικού τραύματος-Έγερση χειρουργημένου ασθενή)- Χρήση επισπαστικών