Ογκολογική – Ανακουφιστική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0703

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2 - Εργαστ. 1

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Γκοβίνα Ουρανία

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Θεωρητικό μέρος

Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 1. Εργαστηριακό μέρος

Αξιολόγηση (30%) ανάπτυξης δεξιοτήτων στο ογκολογικό κλινικό πεδίο

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών στον τομέα της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης του καρκίνου, καθώς και η ανίχνευση, αξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση των προβλημάτων που δημιουργεί η ίδια η νόσος του καρκίνου, αλλά και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις, τόσο στον ασθενή, όσο και στην οικογένειά του. Επίσης η παροχή ολοκληρωμένης υποστηρικτικής φροντίδας με την κάλυψη σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών αλλαγών σε όλο το φάσμα της νόσου, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία ή το θάνατο.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:                                   

 • Να (χρησιμοποιούν) συνθέτουν την αποκτηθείσα γνώση στη φροντίδα ασθενών με ογκολογικά νοσήματα
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες για την αξιολόγηση και φροντίδα ασθενών με ογκολογικά νοσήματα
 • Να παρέχουν υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα/οικογένειες μέσα από την κάλυψη σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών αναγκών.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Γκοβίνα Ουρανία, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Γκοβίνα Ουρανία, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στάμου Αγγελική, Λέκτορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

ΘΕΩΡΙΑ

 • Ορισμός καρκίνου (τι είναι καρκίνος). Ο ρόλος των νοσηλευτών στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Επιδημιολογικά δεδομένα. Στάσεις και αντιλήψεις για τη νόσο του καρκίνου.
 • Οι επιπτώσεις και το νόημα του καρκίνου στον ασθενή και στην οικογένεια στη φάση της διάγνωσης, της θεραπείας, της υποτροπής και του τελικού σταδίου. Ανάγκες πληροφόρησης και υποστήριξης.
 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία. Ανακουφιστικές χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Παρενέργειες, τοξικότητα και νοσηλευτική ευθύνη.
 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Παρενέργειες και νοσηλευτική ευθύνη.
 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.  Συμπληρωματικές θεραπείες και καρκίνος.
 • Η νοσηλευτική αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου και των συνηθέστερων συμπτωμάτων.
 • Αξιολόγηση και αντιμετώπιση καταστολής μυελού των οστών: Λοιμώξεις και αιμορραγίες.
 • Νοσηλευτική αντιμετώπιση ασθενών με ψυχολογική νοσηρότητα (άγχος και κατάθλιψη).
 • Ανακουφιστική φροντίδα ασθενών με καρκίνο. Νοσηλευτική αντιμετώπιση ασθενή και οικογένειας στο τελικό στάδιο της ζωής.
 • Ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφίας της ανακουφιστικής φροντίδας, Δομές ανακουφιστικής φροντίδας.
 • Νοσηλευτική θεραπευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του καρκίνου τελικού σταδίου. Ανακούφιση του χρόνιου πόνου.
 • Φροντίδα ασθενή και οικογένειας κατά τις τελευταίες μέρες της ζωής. Υποστήριξη οικογένειας κατά τη διαδικασία του θρήνου.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 • Οι φοιτητές παρακολουθούν κλινική άσκηση σε ογκολογικά τμήματα (εντός ογκολογικών νοσοκομείων της Αθήνας) προκειμένου να εντοπίσουν  τις ιδιαίτερες ανάγκες των ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε κάθε μορφή  αντινεοπλαστικής θεραπείας.