Παιδιατρική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0701

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 3 - Εργαστ. 9

Μονάδες ECTS:

13

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NERSA131/

Καθηγητές Μαθήματος

Ευαγγέλου Ελένη

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις ανάπτυξης

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα μετρήσεων παιδιατρικών δόσεων φαρμάκων

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Παρουσίαση Εργασίας (20%)

Εργαστήριο (50%)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν στις βιολογικές, ψυχολογικές και πνευματικές ανάγκες του υγιούς όσο και του άρρωστου παιδιού, καθώς και τις ανάγκες της οικογένειας. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αξιοποιούν τις γνώσεις που παίρνουν από το μάθημα, ώστε να διακρίνουν τα προβλήματα υγείας του παιδιού και της οικογένειας και να γνωρίζουν τους τρόπους εφαρμογής της νοσηλευτικής φροντίδας.

Μετά το τέλος της εξάμηνης εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τη φυσιολογική σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
 • Να γνωρίζουν την παθολογία κάθε συστήματος, από την νεογνική έως την εφηβική ηλικία, και τους τρόπους θεραπευτικής και νοσηλευτικής παρέμβασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Συγγράμματα στο Εύδοξος

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια , Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διδάσκοντες

Ευαγγέλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βλάχου Ευγενία, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Νταφογιάννη Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δούσης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μισουρίδου Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

Θεωρητικό μέρος

 • Νοσηλευτική φροντίδα για τα παιδιά, προβλήματα υγείας στην παιδική ηλικία, θνησιμότητα, νοσηρότητα,  η τέχνη της παιδιατρικής νοσηλευτικής, ο ρόλος της παιδιατρικής νοσηλευτικής, κριτική σκέψη και διαδικασία νοσηλείας παιδιών και οικογενειών.
 • Ο ορισμός της οικογένειας, νοσηλευτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια, δομή της οικογένειας, οι ρόλοι των γονέων, γονείς με υιοθετημένο παιδί, διαζευγμένοι γονείς, μονογονεϊκή οικογένεια.
 • Οδηγίες επικοινωνίας και συνέντευξης με οικογένεια, εκτίμηση κατάστασης θρέψης, γενικές προσεγγίσεις για την εξέταση του παιδιού.
 • Διαπολιτισμική προσέγγιση στη φροντίδα του παιδιατρικού ασθενή.
 • Αύξηση και ανάπτυξη, ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη, επιλεγμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη.
 • Εκτίμηση του πόνου, διαχείριση του πόνου, νοσηλευτική φροντίδα του νεογνού και της οικογένειας.
 • Προβλήματα νεογνών, νοσηλευτική φροντίδα του νεογνού υψηλού κινδύνου και οικογένεια, υψηλός κίνδυνος λόγω δυσωριμότητας, συγγενείς ανωμαλίες.
 • Γνώση της αύξησης και της ανάπτυξης, εμβόλια, πρόληψη ατυχημάτων.
 • Λοιμώδη νοσήματα
 • Κακοποίηση – παραμέληση, χρόνια νοσήματα
 • Νοσήματα αναπνευστικού, πεπτικού συστήματος
 • Αιματολογικά ανοσολογικά νοσήματα
 • Νοσήματα ουροποιητικού συστήματος, μεταβολικά νοσήματα.
 • Νοσήματα εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, νευρομυϊκά και μυοσκελετικά

 

Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει κλινική άσκηση των φοιτητών σε παιδιατρικές κλινικές  Νοσοκομείων της Αττικής.