Γαστρεντερολογική Ενδοσκοπική Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0706.1

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας - Επιλογής Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS216/

Καθηγητές Μαθήματος

Δοκουτσίδου Ελένη

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Η γραπτή τελική εξέταση (100%) περιλαμβάνει:

– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

– Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

– Ερωτήσεις κρίσεως

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων κλινικής γαστρεντερολογικής και ενδοσκοπικής νοσηλευτικής με σκοπό το σχεδιασμό νοσηλευτικής φροντίδας ασθενών, οι οποίοι υποβάλλονται σε διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπικές τεχνικές και νοσηλεύονται σε γαστρεντερολογικά τμήματα ή κλινικές.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν το χώρο του γαστρεντερολογικού και ενδοσκοπικού τμήματος.
 • Εκτιμούν και να αξιολογούν τις ανάγκες του ασθενούς με γνωστά ή πιθανά προβλήματα του πεπτικού συστήματος.
 • Αναγνωρίσουν τις κλινικές εκδηλώσεις και τις επιπλοκές των διαταραχών του πεπτικού συστήματος.
 • Αξιολογούν τον ασθενή ιεραρχώντας τα προβλήματα του και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη σε κάθε παρέμβαση τους.
 • Ενσωματωθούν με την επαγγελματική ομάδα υγείας στην κλινική πράξη.
 • Εξοικειωθούν με τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπικές τεχνικές που πραγματοποιούνται στο ενδοσκοπικό τμήμα.
 • Επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες παρεμβατικές δεξιότητες με εξατομίκευση δεξιοτήτων στην κλινική πράξη.
 • Αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να αξιολογούν βαριά πάσχοντες ασθενείς εφαρμόζοντας αρχικά μέτρα αντιμετώπισης με λογικό και δομημένο τρόπο.
 • Αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις.
 • Γνωρίζουν τη νοσηλευτική φροντίδα βαρέως πασχόντων ασθενών.
 • Εφαρμόσουν τη νοσηλευτική διεργασία ως πλαίσιο για το σχεδιασμό και την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας σε ασθενείς με διαταραχές του πεπτικού συστήματος.
 • Εφαρμόσουν ολιστική και εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα στον ενδοσκοπούμενου ασθενή.
 • Καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και να αναπτύσσουν δεξιότητες λήψης απόφασης στην κλινική πράξη.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Δοκουτσίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Δοκουτσίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

ΘΕΩΡΙΑ

Το μάθημα βασίζεται στη Νοσηλευτική Διεργασία και περιλαμβάνει το σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας για κάθε νόσου του γαστρεντερικού συστήματος και αφορά τη Νοσηλευτική αντιμετώπιση των ασθενών στο πλαίσιο παροχής των συχνότερων κλινικών εκδηλώσεων και διαταραχών του. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

 • Προσέγγιση του ασθενούς με γνωστά ή πιθανά προβλήματα από το γαστρεντερικό σύστημα
 • Διαγνωστικές εξετάσεις του γαστρεντερικού συστήματος
 • Διαταραχές της θρέψης
 • Διαταραχές της στοματικής κοιλότητας
 • Διαταραχές του οισοφάγου
 • Διαταραχές του στομάχου και δωδεκαδακτύλου
 • Διαταραχές του λεπτού εντέρου
 • Διαταραχές του παχέος εντέρου
 • Διαταραχές του ήπατος
 • Διαταραχές της χοληδόχου κύστεως και παγκρέατος
 • Αιμορραγία ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος
 • Λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος.

Επίσης, το μάθημα συμπεριλαμβάνει και την Ενδοσκοπική Νοσηλευτική, όπου ο φοιτητής καλείται να εφαρμόσει το σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε διαγνωστική ή θεραπευτική ενδοσκόπηση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

 • Ιστορική αναδρομή της ενδοσκόπησης
 • Είδη και ανατομία του ενδοσκοπίου
 • Οργάνωση και λειτουργία ενδοσκοπικού τμήματος
 • Βασικές αρχές καθαρισμού και απολύμανσης ενδοσκοπίων και ενδοσκοπικού εξοπλισμού
 • Διαγνωστικές ενδοσκοπικές τεχνικές του ανώτερου και κατώτερου γαστρεντερικού συστήματος
 • Θεραπευτικές ενδοσκοπικές μέθοδοι του ανώτερου και κατώτερου γαστρεντερικού συστήματος
 • Ενδοσκόπηση με ασύρματη κάψουλα
 • Νοσηλευτικές ευθύνες πριν, κατά και μετά τη διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση
 • Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP)
 • Νοσηλευτικές ευθύνες πριν, κατά και μετά την ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP)
 • Νοσηλευτικές ευθύνες κατά την καταστολή και αναλγησία στην ενδοσκόπηση του γαστρεντερικού συστήματος
 • Νοσηλευτικές ευθύνες κατά την υγιεινή και ασφάλεια στο περιβάλλον της ενδοσκοπικής μονάδας
 • Ποιότητα και διεθνή πρότυπα στη γαστρεντερολογική νοσηλευτική.

Ακόμη, το μάθημα συμπεριλαμβάνει το σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας κατά την προετοιμασία εξόδου του ασθενούς με γαστρεντερικές διαταραχές από το νοσοκομείο και την εκπαίδευση του για αυτοδιαχείριση της νόσου του στην κοινότητα.