Επείγουσα Νοσηλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0602

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικότητας Υποχρεωτικό ( ΜΕ )

Ώρες:

Θεωρία 2 - Εργαστ. 3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/ET229/

Καθηγητές Μαθήματος

Τσίου Χρυσούλα

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 1.  Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

    Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

    Ερωτήσεις κρίσεως

 1. Εργαστήριο (50%)

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής α) να εξοικειωθεί με καταστάσεις επείγουσας φροντίδας, β) να εκτιμά την κατάσταση του τραυματία με ταχύτητα και ακρίβεια, γ) να εκτιμά την σοβαρότητα οποιοδήποτε επείγοντος περιστατικού με ταχύτητα και ακρίβεια, δ) να κάνει διαλογή ασθενών, ε) να εξασφαλίζει την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας σε κάθε σημείο της διαδικασίας εκτίμησης, αναζωογόνησης και μεταφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να εξοικειωθούν με τον χώρο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.
 • Να γνωρίζουν τις  αρχές προνοσοκομειακής αντιμετώπισης του πολυτραυματία όπως περιγράφονται σε σύγχρονα επιστημονικά εγχειρίδια πχ PHTLS.
 • Να αναπτύσσουν κριτική σκέψη  και να αξιολογούν  επείγουσες παθολογικές καταστάσεις εφαρμόζοντας αρχικά μέτρα αντιμετώπισης με λογικό και δομημένο τρόπο.
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές διαλογής.
 • Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις (πχ συρραφή τραυμάτων)
 • Να γνωρίζουν τις κατάλληλες νοσηλευτικές παρεμβάσεις, να συντάσσουν σχέδιο φροντίδας και να αξιολογούν προνοσοκομειακά και ενδονοσοκομειακά ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σκοπός του μαθήματος  είναι η παροχή γνώσεων  και δεξιοτήτων στους  φοιτητές της Νοσηλευτικής έτσι ώστε να αποκτήσουν  ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα Νοσηλευτική.

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Τσίου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Διδάσκοντες

Τσίου Χρυσούλα, Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καπάδοχος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

 

Θεωρητικό μέρος

 • Εισαγωγή στην Επείγουσα νοσηλευτική
 • Οργάνωση, Λειτουργία και Διασύνδεση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
 • Είδη τραυμάτων
 • Τραύμα Κεφαλής, Τραύμα θώρακα, Τραύμα κοιλίας
 • Μυοσκελετικές Κακώσεις -Τεχνικές ακινητοποίησης.
 • Προνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή Διαλογή  (Triage).
 • Αρχική Εκτίμηση, Αναζωογόνηση και Aντιμετώπιση ατόμου σε κρίσιμη κατάσταση (A,B,C,D,E)
 • Δευτεροβάθμια Εκτίμηση και Αντιμετώπιση ατόμου σε κρίσιμη κατάσταση.
 • Διασωστικές Τεχνικές (Shock, Απώλεια συνείδησης, Βασική και Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ, Πνιγμός, Πνιγμονή, Αεραγωγός, Αερισμός, Κρικοθυρεοειδοτομή).
 • Αρχές Μεταφοράς Τραυματία (διακομιδές -Τρόποι μεταφοράς: Χερσαίες, Εναέριες, Εν πλω). Τεχνικές ακινητοποίησης.
 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Πολυτραυματία
 • Αντιμετώπιση ασθενούς με καταπληξία.
 • Εγκαύματα και Κρυοπαγήματα.
 • Επείγουσα αντιμετώπιση δηγμάτων (φιδιού, ζώων, εντόμων)
 • Ο κωματώδης ασθενής στον τόπο του ατυχήματος και στο ΤΕΠ
 • Θερμοπληξία και Υποθερμία
 • Δηλητηριάσεις
 • Βιομηχανικές κακώσεις
 • Επείγουσες  Παθολογικές Καταστάσεις: εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση & διαχείριση στο ΤΕΠ
 • Οξέα συμβάντα μέσα στο νοσοκομείο και ομάδες διάσωσης
 • Οργάνωση και λειτουργία του ΕΚΑΒ- Μαζικές Καταστροφές

 

Εργαστηριακό μέρος

 • Περιλαμβάνει κλινική άσκηση των φοιτητών σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ή Νοσοκομείων του ΕΣΥ.