Παιδιατρική

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0605

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Ειδικού Υπόβαθρου Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Θεωρία 2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Ομαδική Γραπτή Εργασία  (20%)

Γραπτή Τελική Εξέταση (80%)  που περιλαμβάνει:

  • Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
  • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • οι φοιτητές  να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν το παιδί και την οικογένεια.
 • οι φοιτητές να αξιοποιούν τις γνώσεις που παίρνουν από το μάθημα ώστε να διακρίνουν τα προβλήματα υγείας του παιδιού και της οικογένειας και να γνωρίζουν τους τρόπους αντιμέτωπισής τους.

Μετά το τέλος της εξάμηνης εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν την ανάπτυξη του παιδιού από την νεογνική έως και την εφηβική ηλικία
 • Να γνωρίζουν τα νοσήματα της παιδιατρικής παθολογίας.
 • Να προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η κλινική εξέταση και η διάγνωση
 • Να περιγράφουν τις μεθόδους της θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παθολογικές καταστάσεις.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

Συγγράμματα στο Εύδοξος

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Διδάσκοντες

Μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Περίγραμμα

 

 

Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στο φυσιολογικό νεογνό, βρέφος, παιδί και έφηβο καθώς και στη νοσολογία όλων των συστημάτων του παιδιού.

 • Παιδιατρικό ιστορικό
 • Φυσική εξέταση
 • Θρέψη, διατροφή
 • Αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ουροποιογεννητικό σύστημα
 • Μεταβολικά νοσήματα
 • Νοσήματα αίματος
 • Νεοπλάσματα
 • Προβλήματα δέρματος
 • Παιδοχειρουργικά προβλήματα