Μισουρίδου Ευδοκία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

emis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385270, 6973207594 (κιν.)

Ονοματεπώνυμο: Ευδοκία Μισουρίδου                                          

Βαθμίδα: ΔΕΠ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ΦΕΚ 1092/τ.Γ’/09.05.2022)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 22452

Γνωστικό Αντικείμενο:   Νοσηλευτική ψυχικής υγείας-εξαρτήσεων

Τομέας: Παιδιατρικής Νοσηλευτική & Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας

Τηλέφωνο Γραφείου: 210-5385270, 6973207594 (κιν.)

Email: emis@uniwa.gr

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Evdokia-Missouridou-2

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=tNltSEUAAAAJ&hl=el&oi=ao

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0401-1749

SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25960239000

PUBLONS – Web of Science Researcher ID: S-8289-2017

 

Εκπαίδευση Η Μισουρίδου Ευδοκία είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, Η.Β. Έχει επίσης  ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Master of Science) στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή και την αντίστοιχη κλινική εποπτεία στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία το 2009. Επιπρόσθετα, το 2013 ολοκλήρωσε ένα ετήσιο μάθημα προσανατολισμού στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην ΤΕΙ Αθήνας, όπου σήμερα υπηρετεί ως Καθηγήτρια στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: Η κα Μισουρίδου εργάστηκε ως εργαστηριακός συνεργάτης από το 1999 στο Τμήμα Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Αθήνας και από το 2013 υπηρετεί ως Λέκτορας και στη συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Διαθέτει διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο).

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Έχει υπηρετήσει στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής από το 1999 έως το 2013 όπου έχει ασχοληθεί με τη συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία ατόμων με προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και των οικογενειών τους.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως τα ακόλουθα: Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, Ψυχολογία της Υγείας και της Ασθένειας, Τραύμα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, θεραπευτική προσέγγιση ατόμων και οικογενειών με προβλήματα ψυχικής υγείας και ιστορία της Νοσηλευτικής. Ένα από τα επιτεύγματα της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας είναι η έκδοση δύο μονογραφιών ανοιχτής πρόσβασης με τίτλο «Νοσηλευτική Εξαρτημένων Ατόμων» και «Οικογενειακές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» στα Ελληνικά Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα. Έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, κι έχει >200 ετερο-αναφορές σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές. Έχει επίσης ασχοληθεί με τη διοργάνωση ημερίδων και βιωματικών σεμιναρίων.

 

Διδασκαλία μαθημάτων:

Προπτυχιακό επίπεδο

Νοσηλευτική Εξαρτημένων ατόμων [Θεωρία – Η’ εξάμηνο, 2018-2022]

Νοσηλευτική Ψυχικής υγείας [Εργαστήριο & Θεωρία – ΣΤ’ εξάμηνο 2018-2022]

Μεθοδολογία Έρευνας στη Νοσηλευτική – Δ’ εξάμηνο 2021-22]

Μεταπτυχιακό επίπεδο

Τραύμα και Ψυχοκοινωνική Στήριξη (Επιστημονική ευθύνη και διδασκαλία) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα», 2014-2021.

Εφαρμοσμένη ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιού με χρόνιο νόσημα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εξειδικευμένη κλινική νοσηλευτική», 2020-2022.

«Ο πληγωμένος θεραπευτής» στο προδιδακτορικό και μετά-μεταπτυχιακό σεμινάριο “Ηγεσία και Δυναμική της ομάδας: Ενδυναμωμένοι Ηγέτες σε Ενδυναμωμένη Ομάδα Εργασίας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας” το οποίο διοργανώνει το Ερευνητικό εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ποιοτική έρευνα – Θεματική ανάλυση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Χρονίων Νοσημάτων» το οποίο διοργανώνει το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Νοσηλευτική εξαρτημένων ατόμων «Ειδικά θέματα ψυχιατρικής νοσηλευτικής» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της «Ψυχικής Υγείας» το οποίο διοργανώνει το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιβλέπουσα καθηγήτρια/μέλος τριμελούς επιτροπής  σε διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές (ποσοτικής/ποιοτικής κατεύθυνσης)

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Ebook:

Μισουρίδου Ε. (2016) Νοσηλευτική Εξαρτημένων Ατόμων. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ISBN: 978-960-603-160-1. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320238. Η τελική έκδοση σε pdf ή/και epub είναι διαθέσιμη στον «Ελληνικό Ακαδημαϊκό Συσσωρευτή» στον υπερσύνδεσμο http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3126

Μισουρίδου Ε. (2022) Οικογενειακές παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

 

Ενδεικτικές ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις

Selected recent Publications:

Missouridou E, Zartaloudi A., Dafogianni C., Koutelekos J., Dousis E., Vlachou E. Evagelou E. Papageorgiou E. (2021) Researching nursing students’ attitudes towards mental health practice: cultural adaptation and validation of the Greek version of the Acceptability of Locking the Door Questionnaire in acute psychiatric care. Adv Exp Med Biol 1337, 107-115 doi.org/10.1007/978-3-030-78771-4_13 (Medline/Pubmed, Impact Factor 2.622).

Missouridou E, Xiarhou P, Fradelos E, Kritsiotakis E, Mangoulia P, Kasidi E, Stefanou E, Liapis C, Dimitriadis Α, Segredou E, Dafogianni C, Evagelou E. (2021) Nurses’ experiences of psychiatric care in acute care units with an open door policy. Adv Exp Med Biol 1337, 127-135 doi.org/10.1007/978-3-030-78771-4_15 (Medline/Pubmed, Impact Factor 2.622)

Missouridou E, Fradelos EC, Kritsotakis K, Mangoulia P,  Segredou E, Papathanassiou I (2022) “Containment and therapeutic relationships in acute psychiatric care spaces: the symbolic dimensions of doors: A qualitative study”. BMC Psychiatry, 22 (2) doi.org/10.1186/s12888-021-03607-2 (Medline/PubMed, Impact Factor: 4.514)

Missouridou E, Mangoulia P., Pavlou V, Kritsotakis K, Stefanou E, Bibou P, Kelesi M, Fradelos EC (2021) Wounded healers during the COVID-19 syndemic: Compassion Fatigue and Compassion Satisfaction Among Nursing Care Providers in Greece. Perspectives in Psychiatric Care, 1-12 DOI: 10.1111/ppc.12946 (Μedline/PubMed, Impact factor 2.186)

Missouridou E, Karavasopoulou A, Psycharakis A, Segredou I. (2021) Compassion Fatigue and Compassion Satisfaction among addiction nursing care providers in Greece: a mixed method study design. Journal of Addictions Nursing, 32(4), 225–234. DOI: 10.1097/JAN.0000000000000434 (Impact Factor: 1.476

Missouridou E., Stefanou E, Segredou E. (2021) Triangles and family engagement in drug and alcohol addiction treatment. Adv Exp Med Biol 1337, 361-370. doi.org/10.1007/978-3-030-78771-4_41 (Impact Factor 2.622)

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.