Μπίμπου Πολυξένη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pbibou@uniwa.gr

Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΠΙΜΠΟΥ

Βαθμίδα: ΔΕΠ, Λέκτορας         ΦΕΚ: 1775/τ. Β’/ 17.06.2016      

Γνωστικό Αντικείμενο:  «Βασική Νοσηλευτική»

Τομέας: Α’ Βασικής Νοσηλευτικής

Εργαστήριο: Κτήριο Κ 13, 1ος όροφος, αίθουσα 103, Τηλέφωνο εργαστηρίου: 210 5385642

Τηλέφωνο Γραφείου: 2105385649

Email: pbibou@uniwa.gr

Orcid ID:  https://orcid.org/0000-0003-1832-1796

Publons – Web of Science Researcher ID: AAB-1986-2022

 

 Εκπαίδευση-Σπουδές

 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής Β, 1987.
 • Πτυχίο ειδικότητας Χειρουργικής Νοσηλευτικής (1988) Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
 • Πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών ΠΑ.ΤΕ.Σ – Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε (1997)
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master), «Μονάδες εντατικής θεραπείας-Επείγουσα νοσηλευτική», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη θεμάτων χειρουργικής Νοσηλευτικής, όπως καρκίνο μαστού – καρκίνο παχέος εντέρου και την μετεγχειρητική πορεία των ασθενών αυτών.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία και Επαγγελματική προϋπηρεσία

 • Τ.Ε Νοσηλεύτρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 1987-1990.
 • Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (1989 μέχρι τον Ιούνιο 2017).
 • Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (από 29/6/2017 ως σήμερα).

Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακό επίπεδο

 • Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική Ι (Εργαστήριο)
 • Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ (Εργαστήριο)
 • Εισαγωγή στην Κοινοτική Νοσηλευτική (Εργαστήριο)

Λοιπές πληροφορίες:

 • Μέλος Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ)
 • Μέλος Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΣΝΕ)

 

 Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Missouridou, E., Mangoulia, P., Pavlou, V., Kritsotakis, E., Stefanou, E., Bibou, P., Kelesi, M., Fradelos, EC. (2021). Wounded healers during the COVID-19 syndemic: Compassion Fatigue and Compassion Satisfaction Among Nursing Care Providers in Greece. Perspectives in Psychiatric Care, 1–12 (Αποδελτιώνεται στο Medline/PubMed, Impact factor 2.186). https://doi.org/10.1111/ppc.12946

Sotnikova, C., Bibou, P., Fasoi, G., Toylia, G., Kelesi, M. (2022). Evaluation of the effectiveness of combination ultrasound treatment and basic care in the healing of pressure ulcers: A systematic review. Health and Research Journal, 8 (1): 50-61. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/HealthResJ.

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.