Στεφάνου Ευαγγελία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

estefanou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385649

Ονοματεπώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Βαθμίδα: Λέκτορας Εφαρμογών                   ΦΕΚ:  Τεύχος Γ’ 1185/21.05.2021 

Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Τομέας: Α΄Βασικής Νοσηλευτικής

Εργαστήριο: Κτήριο  Κ 13, 1ος όροφος, αίθουσα 105

Τηλέφωνο Γραφείου: 2105385649

Email: estefanou27@gmail.com

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=9385zZoAAAAJ&hl=el

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-0016-1731

 

Εκπαίδευση-Σπουδές

1987: Πτυχίο Νοσηλευτικής TΕΙ Αθήνας  1995: Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα 2001: Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδαγωγικής κατάρτισης ΑΣΠΑΙΤΕ  2006: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  «Διοίκηση της Υγείας»  στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

2004-2006: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου «Εθνικό Μητρώο Τραύματος», στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ΑΘΗΝΑ 2004», προϋπολογισμού 3.800 ευρώ.

2005-2007: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του υπο-έργου «Ανάπτυξη διάταξης μέτρησης οπτικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού», στα πλαίσια του προγράμματος  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 75.000 ευρώ.

2007: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Η Επίπτωση της  Στεφανιαίας Νόσου σε τρεις Θρησκευτικούς πληθυσμούς», του ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄.

2008: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος «Χρήση/Κατάχρηση Διαγνωστικών Εξετάσεων », του ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄.

2013-2015: Μέλος ερευνητικής ομάδας της πράξης με τίτλο ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ BEACHTOUR  με κωδικό 11ΣΥΝ_8_1466, που υλοποιήθηκε μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

Ακαδημαϊκή προϋπηρεσία: Από το 2017 έως σήμερα ως Λέκτορας Εφαρμογών.

Επαγγελματική προϋπηρεσία: Είκοσι οχτώ περίπου έτη σε Νοσοκομεία και Μονάδες στην Κοινότητα ως Νοσηλεύτρια καθώς και στο πρώην ΤΕΙ Αθήνας ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό αρχικά και μετέπειτα ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό.

Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακό επίπεδο: Από το 2001 έως το 2017 στα εργαστήρια: Κοινοτικής-Γεροντολογικής, Παθολογικής, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής και από το 2017 έως σήμερα στα εργαστήρια Εισαγωγής στη Νοσηλευτική Επιστήμη και Βασικής Νοσηλευτικής

  

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

  1. Missouridou, E., Xiarhou., P, Fradelos, E., Kritsiotakis, E., Mangoulia, P., Kasidi, E., Stefanou, E., Liapis, C., Dimitriadis, Α., Segredou, E., Dafogianni, C., Evagelou, E. (2021.) Nurses’ experiences of psychiatric care in acute care units with an open door policy. Adv Exp Med Biol 1337, 127-135. doi.org/10.1007/978-3-030-78771-4_15 (Αποδελτιώνεται στο Medline/Pubmed, Impact Factor 2.622)
  2. Missouridou,, Stefanou, E., Segredou, E. (2021). Triangles and family engagement in drug and alcohol addiction treatment. Adv Exp Med Biol 1337, 361-370. doi.org/10.1007/978-3-030-78771-4_41 (Αποδελτιώνεται στο Medline/PubMed, Impact Factor 2.622)
  3. Missouridou,, Fradelos, E., Kritsiotakis, E., Mangoulia, P., Kasidi, E., Stefanou, E., Liapis, C., Segredou, E. (2020). Psychiatric care in acute care units with locked doors: Nursing care providers’ perceptions and experiences. Adv Exp Med Biol, (accepted) (Αποδελτιώνεται στο Medline/PubMed)
  4. Missouridou,, Fradelos, E., Kritsiotakis, E., Mangoulia, P., Kasidi, E., Stefanou, E., Liapis, C., Dimitriadis, Α., Segredou, E. (2020). Nurses’ experiences of psychiatric care in acute care units with an open door policy. Adv Exp Med Biol, (accepted) (Αποδελτιώνεται στο Medline/PubMed)
  5. Missouridou,, Stefanou, E., Segredou, E. (2020). Triangles and family engagement in drug and alcohol addiction treatment. Adv Exp Med Biol, (accepted) (Αποδελτιώνεται στο Medline/PubMed).

 

Για το βιογραφικό, πατήστε εδώ.