Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

Κωδικός Μαθήματος:

ΝΟΣ0402

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

Θεωρία 3 - Εργαστ. 6

Μονάδες ECTS:

10

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NURS222/


Καθηγητές Μαθήματος

Βασιλόπουλος Γεώργιος

Αξιολόγηση φοιτητών

 1.  Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

    Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

    Ερωτήσεις κρίσεως

 1. Εργαστήριο (50%)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:                                                                                                            

 • Αναγνωρίζουν τις συνηθέστερες παθήσεις που αντιμετωπίζονται χειρουργικά
 • Αναγνωρίζουν τους κινδύνους της εγχείρησης και το νοσηλευτικό ρόλο στην πρόληψη επιπλοκών και στη θεραπεία
 • Περιγράφουν την προετοιμασία του ασθενή για επέμβαση
 • Εφαρμόζουν δεξιότητες φροντίδας στο χειρουργημένο ασθενή
 • Αναγνωρίζουν έγκαιρα και αντιμετωπίζουν τις μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • Εκπαιδεύουν τον ασθενή και την οικογένειά του
 • Αναγνωρίζουν τα κριτήρια εξόδου του ασθενή από το νοσοκομείο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και η αντιμετώπιση παθήσεων που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας σε χειρουργικές κλινικές ή σε τμήματα που ανήκουν οργανικά στον χειρουργικό τομέα των νοσοκομείων

Συγγράμματα στο Εύδοξος

Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος

Βασιλόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διδάσκοντες

Βασιλόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τουλιά Γεωργία,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καλογιάννη Αντωνία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

              Στάμου Αγγελική, Λέκτρορας Εφαρμογών, Τακτικό Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Περίγραμμα

Θεωρητικό μέρος

 • Νερό και ηλεκτρολύτες. Διατήρηση ισοζυγίου και διαταραχές. Παρεντερική χορήγηση υγρών.
 • Οξεοβασική ισορροπία. Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας.
 • Θρεπτική υποστήριξη ασθενών πριν και μετά την εγχείρηση.
 • Προεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Είδος εγχείρησης, χειρουργικό stress και Διεγχειρητική Νοσηλευτική
 • Μετεγχειρητική Νοσηλεία
 • Επιπλοκές της εγχείρησης και πρόληψη επιπλοκών
 • Εφαρμοσμένη περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα στις κάτωθι συνήθεις εγχειρήσεις:
 • Οισοφάγου-στομάχου-12/λου
 • Εντέρου
 • Θυρεοειδούς και τραχήλου
 • Μαστού
 • Αισθητηρίων οργάνων
 • Άλλες μικροεπεμβάσεις (εγχειρήσεις κιρσών, κύστης κόκκυγα, μικροτραύματα, μικροκατάγματα κ.λπ.)

Εργαστηριακό μέρος

Οι φοιτητές εξασκούνται στο εργαστήριο της παθολογικής-χειρουργικής νοσηλευτικής όπου γίνεται επίδειξη συγκεκριμένων τεχνικών και δεξιοτήτων οι οποίες εφαρμόζονται για θεραπευτικούς σκοπούς και με σκοπό την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων κυρίως σε χειρουργικούς  ασθενείς. Ειδικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω νοσηλευτικές ενότητες-διαδικασίες:

 • Ρινογαστρική διασωλήνωση (Levin)
 • Πλύση στομάχου
 • Τεχνητή διατροφή (Παρεντερική, Εντερική)
 • Εκκενωτικές και διαγνωστικές παρακεντήσεις
 • Παροχέτευση θώρακος
 • Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως
 • Πλύσεις ουροδόχου κύστεως
 • Ορθοπαιδική φροντίδα: Επίδεσμοι, γυψοεπίδεσμοι, γυψονάρθηκες, έλξεις
 • Στομίες
 • Τραχειοστομία/ Περιποίηση, αλλαγή τραχειοσωλήνα Τραχειοβρογχικές αναρροφήσεις
 • Τοποθέτηση καθετήρων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με σκοπό την παρακολούθηση (monitoring)

Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές επισκέπτονται για λίγες ώρες χειρουργικές κλινικές νοσοκομείων.